Siirry sisältöön

Vastuullisuusosaaja-osaamiskokonaisuus koostuu kahdesta eri aikaan suoritettavasti kurssista: Corporate Social Responsibility-kurssi suoritetaan keväällä 2021 ja Service Design-kurssi suoritetaan syksyllä 2021.

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Yritysten vastuullisuudesta ja palvelumuotoilusta kiinnostuneet
  • Hakuaika: 16.12.2020-1.2.2021
  • Ajoitus: Kevät 2020 - Syksy 2021
  • Laajuus: 15 op
  • Sijainti: Verkko
  • Hinta: 225€

vastuullisuusosaaja-osaamiskokonaisuus.png

Vastuullisuusosaaja-osaamiskokonaisuuden kautta opit vastuullisen yritystoiminnan periaatteet. Tutustut vastuullisuuden eri osa-alueisiin ja ilmenemismuotoihin sekä opit kehittämään liiketoimintaa vastuulliseen suuntaan. Lisäksi opit palvelumuotoilun periaatteet. Pääset soveltamaan oppimaasi ulkoiselle toimeksiantajalle toteutettavassa vastuullisuusprojektissa.

Täysin verkko-opintoina toteutettava osaamiskokonaisuus koostuu kahdesta eri aikoihin suoritettavasta kurssista:

  • Corporate Social Responsibility-kurssi suoritetaan 15.2.-31.5.2020
  • Service Design-kurssi suoritetaan syyskuusta 2021 marraskuun loppuun 2021

Corporate Social Responsibility 5 op

Verkkokurssi, jossa opit tarkastelemaan yrityksen toimintaa ympäristövastuullisuuden, sosiaalisen vastuullisuuden ja taloudellisen vastuullisuuden kautta ja kehittämään vastuullisia toimintamalleja yrityksen toiminnassa. Kurssi sisältää sekä itsenäistä opiskelua että ryhmätyöskentelyä ja siinä opittuja asioita kirjataan oppimispäiväkirjaan.

Service Design 10 op

Verkossa toteutettava kurssi, jossa perehdytään palvelumuotoilun periaatteisiin kiertotalouden näkökulmaa painottaen. Opit Double Diamond-mallin sekä käyttämään palvelumuotoilun toimintatapoja ja työkaluja. Kurssin alussa perehdyt palvelumuotoilun teoriaan itsenäisesti omaan tahtiisi kurssimateriaalin ja erilaisten verkkotehtävien kautta. Kurssin lopussa pääset soveltamaan oppimaasi ryhmätyönä toteutettavassa työelämäprojektissa.

Osaamiskokonaisuuden toteutus

Osaamiskokonaisuus koostuu kahdesta kurssista, joista ensimmäinen (Corporate Social Responsibility) suoritetaan kevään 2021 aikana. Osaamiskokonaisuuden jälkimmäinen kurssi (Service Design) suoritetaan syksyn 2021 aikana.

Osaamiskokonaisuus suoritetaan täysin verkossa eikä se vaadi läsnäoloa Laurean kampuksilla. Opinnot sisältävät sekä itsenäistä opiskelua omaan tahtiin että ryhmätyöskentelyä Canvas-verkkoalustalla ja Zoomissa.

Opinnot suoritetaan englannin kielellä samoissa ryhmissä Laurean tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Kurssit ovat avoimia myös Laurean vaihto-opiskelijoille sekä kansainvälisten tutkintojen suorittajille, joten pääset kursseilla kohtaamaan opiskelijoita eri kulttuureista.

Aikataulu

Keväällä 2021 suoritat Corporate Social Responsibility-kurssin. Kurssi suoritetaan kevään aikana verkossa. Tutustut itsenäisesti kurssin eri osa-alueisiin ennalta määritellyssä aikataulussa ja teet Canvasissa viikottain tehtäviä itsenäisesti. Kurssin loppuraportti tehdään ryhmätyönä. Kokoat kurssin aikana oppimasi asiat oppimispäiväkirjaan, joka palautetaan kurssin lopussa.

Syksyllä 2021 suoritat Service Design-kurssin. Kurssi on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäisessä perehdyt itsenäisesti omaan tahtiisi palvelumuotoilun teoriaan syyskuusta lokakuun puoleenväliin. Kurssin toisessa osassa viet oppimasi teorian käytännön tasolle. Toisessa osiossa ryhmä jaetaan pienempiin tiimeihin, jotka kehittävät kiertotalouden yritystoimeksiannon pohjalta kiertotalouden liiketoimintamalliin pohjautuvan palvelukonseptin. Toinen osio koostuu neljästä jaksosta.

Projektiosuuden aikataulu on määritelty ennalta ja palvelukonseptia työstetään aikataulun mukaan. Projektiosuuden tehtäviä palautetaan ohjaajille tietyin väliajoin. Projektin toimeksiantajana toimii Laurean avainkumppaniyritys, jonka kanssa tiimit pääsevät tekemään yhteiskehittämistä. Projektiosuus kestää ajallisesti 6 viikkoa ja se vaatii opiskelijalta sitoutumista kurssin aikatauluihin.

Tarkka aikataulu päivämäärineen syksyn osalta tarkentuu tammikuussa 2021.

Materiaalit ja kirjallisuus

Corporate Social Responsibility

Materiaali jaetaan kurssin alussa verkko-opetusalustalla.

Service Design

Stickdorn, M., Lawrence, A. and Hormess, M., Schneider, J. 2018.This is service design doing : applying service design thinking in the real world : a practitioner's handbook.Canada: O'Reilly. E-kirja: https://laurea.finna.fi/Search/Results?lookfor=this+is+service+design+doing&type=AllFields

Sitra, https://www.sitra.fi/

Ellen McArthur Foundation, https://www.ellenmacarthurfoundation.org/

Oppimateriaalia täydennetään kiertotalouden kirjallisuudella myöhemmin.