Siirry sisältöön

Tällä opintojaksolla tutustumme integroituun markkinointiviestintään ja sen suunnitteluun asiakaslähtöisesti. Opintojaksolla suunnitellaan toimeksiantajayritykselle markkinointiviestinnän strategia, tavoitteet sekä konkreettinen markkinoinnin toteutussuunnitelma sisältöineen. Opinto on täynnä. Peruutuspaikoista ilmoitamme suoraan hakulomakkeelle.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Markkinoinnista kiinnostuneet
 • Hakuaika: 9.12.2020-14.1.2021
 • Ajoitus: 28.1.-29.4.2021
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 150 €

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • suunnitella ja toteuttaa yrityksen tai brändin markkinointiviestinnän kokonaisuuden kohderyhmien mukaisesti
 • seurata ja mitata markkinointiviestinnän onnistumista
 • kehittää erilaisia markkinointiviestinnän keinoja osana markkinointistrategiaa

Toteutustapa

Virtuaaliopetus & projektityö yritystoimeksiantoon

Tällä opintojaksolla tutustumme integroituun markkinointiviestintään ja sen suunnitteluun asiakaslähtöisesti. Opintojaksolla suunnitellaan toimeksiantajayritykselle markkinointiviestinnän strategia, tavoitteet sekä konkreettinen markkinoinnin toteutussuunnitelma sisältöineen.

Sisältö ja teemat

Opintojakso etenee seuraavien teemojen kautta: (28.1 - 29.5.2021)

 • Orientaatio opintojaksolle ja toimeksiantajan brief
 • Kokonaisvaltainen markkinointiviestintä ja sen suunnittelu
 • Nykytila-analyysi ja työkalut sekä tutkimusmetodit
 • Sisältömarkkinointi ja sisältöstrategia
 • Asiakasymmärrys ja persoonat sekä asiakaspolku
 • SoMe brändi, roolit ja sosiaalinen potentiaali ja kanavat
 • Vaikuttajamarkkinointi ja brändilähettiläät
 • Projektityön pitchaukset
 • Hakukoneoptimointi, markkinoinnin automaatio
 • VR, AI markkinoinnin apuna ja sisältönä. Moderni teknologia apuna Brändin tunnettavuuden kasvattamiseksi
 • GDPR ja markkinointi
 • Projektitöiden loppuesitykset

Aika ja paikka

Kurssi alkaa to 28.1.2021 ja päättyy 29.4.2021. Virtuaaliopetus, torstaisin klo 10-15. 
Osa kerroista on tiimien itsenäistä työskentelyä projektityön eteenpäin viemiseksi. Ohjeet näille kerroille erikseen.

Virtuaaliopetus seuraavasti:

 • 28.01.2021 10.00 - 15.00
 • 04.02.2021 10.00 - 15.00
 • 11.02.2021 10.00 - 15.00
 • 18.02.2021 10.00 - 15.00
 • 25.02.2021 10.00 - 15.00
 • 04.03.2021 10.00 - 15.00
 • 11.03.2021 10.00 - 15.00
 • 18.03.2021 10.00 - 15.00
 • 25.03.2021 10.00 - 15.00
 • 01.04.2021 10.00 - 15.00
 • 08.04.2021 10.00 - 15.00
 • 15.04.2021 10.00 - 15.00
 • 22.04.2021 10.00 - 15.00
 • 29.04.2021 10.00 - 15.00

Kirjallisuus ja materiaalit

 • Chaffey, D. Smith, P.R. 2013. Emarketing Excellence - Planning & Optimizing your digital marketing.New York: Routledge
  Sisältöstrategia asiakaslähtöisyydestä tulosta. Tanni K. & Keronen k. (2017). 2017, Alma Talent
 • Artikkelit ja muu jaettava materiaali

Arviointi

 • Arviointi jakautuu henkilökohtaiseen osaan ja tiimissä tehtävään projektiin.
 • Tiimissä tehtävä projekti, joka arvioidaan asteikolla 1-5 painoarvolla 80% sekä blogitekstit asteikolla 0-5 ollen 20% arvosanasta. Molemmat osiot arvioidaan asteikolla 1-5.
 • Lisäksi tiimityöskentelyn arviointi: hyväksytty/ hylätty

Lisätietoja: