Siirry sisältöön

Opinto on täynnä. Peruutuspaikoista ilmoitamme suoraan hakulomakkeelle.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Esimiestyöstä ja johtamisesta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 9.12.2020-15.2.2021
 • Ajoitus: 1.3.-31.5.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 75 €

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • analysoida ja kehittää omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä ja esimiehenä
 • soveltaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia
 • analysoida työyhteisöä ja edistää työhyvinvointia

Toteutus

Verkkototeutus Optima -työtilassa. Opintojaksossa perehdytään johtamisen kokonaisuuteen.

Opintojakso sisältää seuraaviin teemoihin liittyviä yksilötehtäviä, jotka tehdään Optiman työtilassa. Tehtävien etenemisjärjestyksestä on suositusaikataulu Optimassa.

 • itsensä johtaminen
 • johtajuus ja esimiestyö
 • henkilöstövoimavarojen johtaminen (rekrytointi, palkitseminen, osaamisen kehittäminen, hyvinvointi)
 • työsuhteen oikeudelliset peruskäsitteet

Suositusaikataulu ja teemojen opettajat

 1. Itsensä johtaminen - tehtävän palautus 15.3. (Anu Nordlund-Knuutila)
 2. Johtaminen ja esimiestyöskentely - tehtävän palautus 29.3. (Johanna Stepanoff)
 3. Henkilöstövoimavarojen johtaminen - tehtävän palautus 19.4. (Mika Hentunen)
 4. Työsuhteen oikeudellinen elinkaari - tehtävän palautus (Marjaana Marmo)

Materiaalit ja kirjallisuus

Oheislukemisto (esim.)

 • Hyppänen, Riitta: Esimiesosaaminen - liiketoiminnan menestystekijä, Edita, 2013
 • Kauhanen, Juhani: Henkilöstövoimavarojen johtaminen, 2010 tai uudempi (myös verkkoversiona)
 • Paanetoja, Jaana: Työoikeus tutuksi- käsikirja, Edita, 2019 (myös 2017 käy.)
 • Niiranen, V. - Seppänen-Järvelä, R - Sinkkonen, M. & Vartiainen, P. 2010. Johtaminen sosiaalialalla.
 • Optiman työtilassa lisää lähdemateriaalia.

Arviointi

 • H-5

Lisätietoja: