Siirry sisältöön

Palvelumuotoilun opintojaksossa ratkaistaan todellinen työelämän case Service Design Sprint -mallilla. Opintojakso sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille! Opinto on täynnä.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Palvelumuotoilusta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 9.12.2020-13.3.2021
 • Ajoitus: 1.4.2021 - 31.5.2021
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 150 €

Opintojakson osaamistavoitteet

The student is able to

 • describe how value is created for the customers through service
 • recognize the essence of Service Design thinking and methods
 • plan, implement and evaluate a Service Design project using service design methods
 • apply creative problem-solving and develop working methods individually and in teams
 • foster entrepreneurship through service design

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan virtuaalisesti Canvas -oppimisalustalla ja projektissa käytämme Miro -yhteiskäyttöalustaa. Opintojaksoon kuuluu teoriaosuus 5op ja ryhmätyönä tehtävä projekti 5op.

HUOM! opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Tarvitset opintojaksoa varten tietokoneen, kuulokkeet, mikrofonin ja toimivan nettiyhteyden.

Opintojakson sisältö ja pääteemat

 • Palvelumuotoiluprosessin ja työkalujen tärkeimmät kohdat, käytäntö ja teoria, kuinka palvelumuotoilua voidaan käyttää todellisessa kehittämistehtävässä. Tämä opintojakso toteutetaan Service Design Sprint! -muotoisena.
 • Opintojaksolla käytetään palvelumuotoilun työkaluja ja menetelmiä.
 • Opit teoriassa ja käytännössä miten palvelumuotoilun prosessi toteutetaan sekä mitä on käyttäjälähtöinen kehittäminen.
 • Opintojakso antaa valmiudet käyttäjälähtöiseen suunnitteluun.

Aikataulu

Kaikki tapaamiset verkossa!

 • 1.4. työtila aukeaa.
 • 7.4. klo 9-14 Projektin kick-off, tutustuminen palvelumuotoilun menetelmiin ja työkaluihin, ryhmäytyminen. Tehtävät taustakartoitusta varten.
 • 3.5.-7.5. klo 9-15 Service Design Sprint! Prosessi viedään läpi tiiviissä aikataulussa ohjatusti. Ryhmätyötä verkossa. Huom! Pakollinen läsnäolo.
 • 11.5. klo 9-11.30 Idean esittely, Service design pitching.
 • 31.5. DL projektitehtävän palautus (ei läsnäoloa)

Tiiviin aikataulun ja prosessin sujuvan etenemisen vuoksi on tärkeää, että opiskelija pääsee osallistumaan kaikkina päivinä.

Kirjallisuus ja materiaalit

Arviointi

H-5

Lisätietoja: