Siirry sisältöön

Kurssit suoritetaan itsenäisesti ja joustavasti verkossa, ajasta tai paikasta riippumatta. Kurssiympäristöt ovat avoinna koko vuoden. Ilmoittautumalla kokonaisuuteen pääset Canvas-työtilan kautta suorittamaan myös muita täydentävän opintosuuntauksen opintojaksoja. Opinto on täynnä. Peruutuspaikoista ilmoitamme suoraan hakulomakkeelle.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Kiinteistöjohtamisesta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 9.12.2020 - 31.05.2021
 • Ajoitus: 1.1.2020 - 31.12.2021
 • Laajuus: 15 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 225 €

kiinteistöjohtaminen.png

Kiinteistöjohtamisen perusteet-osaamiskokonaisuudessa pääset tutustumaan kaupunkikehityksen keskeisiin käsitteisiin, tulevaisuuden tutkimukseen, älykaupunki-ajatteluun ja kehittämään smart city sovellusta. Opit suunnittelemaan erilaisten käyttäjien näkökulmasta käytettäviä tiloja sekä soveltamaan ympäristöpsykologian periaatteita tilakonseptoinnissa ja suunnittelussa.

Osaamiskokonaisuus koostuu kahdesta Laurean kiinteistöjohtamisen asiantuntijan pitämästä kurssista:

 • Digitaalinen kaupunkikehitys 10 op
 • Ympäristöpsykologia 5 op

Digitaalinen kaupunkikehitys 10 op

Kymmenen opintopisteen laajuisen kurssin avulla opit tunnistamaan organisaation kannalta kiinnostavat kiinteistökohteet kartalta, havainnoimaan alueiden välisi eroja taloudellisesta näkökulmasta sekä kartoittamaan liikenteen käytettävyyttä ja liikennevirtoja. Kurssilla opit myös soveltamaan aluekehityksen periaatteita sekä kehittämään Smart City konsepteja.

Ympäristöpsykologia 5 op

Kurssin avulla opit tunnistamaan tilan sosiaaliset, fyysiset ja virtuaaliset ominaisuudet sekä niiden vaikutukset käyttäjään. Opit myös suunnittelemaan erilaisten käyttäjien näkökulmasta käytettäviä tiloja sekä soveltamaan ympäristöpsykologian periaatteita tilojen konseptoinnissa ja suunnittelussa.

Kurssin pääteemoja ovat havaintopsykologia, ihmisen kehityspsykologia, moniaistisuus, ryhmäkäyttäytyminen sekä kulttuurin vaikutus tilojen käytettävyydessä.

Osaamiskokonaisuuden toteutus

Kurssit suoritetaan itsenäisesti verkossa, ajasta tai paikasta riippumatta. Kurssiympäristöt ovat avoinna koko vuoden. Kokonaisuus suoritetaan joustavasti ja itsenäisesti Canvas-oppimisympäristössä eikä se sisällä luentoja tai tiimitöitä.

Ilmoittautumalla kokonaisuuteen pääset Canvas-työtilan kautta suorittamaan myös muita täydentävän opintosuuntauksen opintojaksoja.

Materiaalit ja kirjallisuus

 • Laakso, S. ja Loikkanen, H. 2016. Tiivistyvä kaupunkikehitys.
 • Laakso, S. ja Loikkanen, H. 2004. Kaupunkitalous. Gaudeamus.
 • Leväinen, Kari I. 2013. Kiinteistö- ja toimitilajohtaminen. Otatieto. Helsinki.
 • Rasila, H., Nenonen, S. ja Kärnä, S. (Toim.) 2012. Rakennetun ympäristön käytettävyys- käyttäjän ja tilan vuorovaikutusta tutkimassa. Aalto Yliopiston julkaisuja: Tiede + teknologia 2/2012. Espoo. https://aaltodoc.aalto.fi/bitstream/handle/123456789/10254/isbn9789526049267.pdf?sequence=1

Lisätietoja

Osaamiskokonaisuus arvioidaan asteikolla: H-5

Lisätietoja: