Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Ruotsin kielestä kiinnostuneet
 • Hakuaika: 9.12.2020 - 31.12.2020
 • Ajoitus: 13.01.2021 - 21.02.2021
 • Laajuus: 3 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 45 €

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • ruotsin kielen perusrakenteita
 • opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa perussanastoa
 • kehittää kielitaitoaan monipuolisesti hyödyntäen erilaisia menetelmiä

Sisältö

 • Kieliopin kertaus (substantiivin, adjektiivin, pronominin ja verbin taivutus, sanajärjestykset, prepositiot)
 • Sanaston kartuttaminen
 • Kielitaidon kehittämisen menetelmät

Toteutustapa

 • Opintojakso on verkkototeutus, johon kuuluu läsnäolovelvoitteisia verkkoluentoja Zoom-ympäristössä.
 • Opintojakson kirjallinen tentti valvotusti verkossa viimeisellä luennolla 17.2.
 • Opetusta viidellä virtuaalitunnilla Zoomin välityksellä tammi-helmikuussa (opiskelija läsnä opetushetkellä omalla koneella) ja muuten pääsääntöisesti Canvaksen kautta. Canvaksessa on joka moduulissa pakollisia, aikaistettuja moduulitestejä, joista pitää saada 50 % oikein sekä yksi palautettava kirjallinen tehtävä, josta pitää saada hyväksytty. Nämä hyväksytyt moduulitestit ja palautustehtävä ovat edellytyksenä kirjalliseen kokeeseen osallistumiselle.
 • Uusintaoikeus on kahdesti, huhti- ja toukokuussa 2021, Laurean yleisissä uusintatilaisuuksissa kampuksella
 • HUOM! Läsnäolovelvoite opetushetkellä 75% (tenttioikeus), tarkoittaa että vähintään kolmelle opetuskerralle pitää osallistua silloin kun opetus pidetään.
 • Opiskelijan on oltava läsnä opintototeutuksen ensimmäisellä lähi- tai verkkotapaamisella tai ilmoitettava poissaolostaan vastuuopettajalle. Ilmoittamatta poissaolevan opiskelijan tilalle voidaan ottaa uusi opiskelija.

Aikataulu

Verkkoluennot seuraavasti:

 • 13.01.2021 17.00 - 18.30 Zoom verkko-opetus
 • 20.01.2021 17.00 - 18.30 Zoom verkko-opetus
 • 27.01.2021 17.00 - 18.30 Zoom verkko-opetus
 • 03.02.2021 17.00 - 18.30 Zoom verkko-opetus
 • 10.02.2021 17.00 - 18.30 Zoom verkko-opetus
 • 17.02.2021 17.00 - 18.30 Zoom verkko-opetus

Materiaalit ja kirjallisuus

 • Kurssimateriaali on Canvaksessa.
 • Aineisto koostuu ensisijaisesti kieliopin kertausmateriaalista, mutta myös erilaisiin työelämän viestinnällisiin tilanteisiin valmistaviin harjoitteisiin.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

 • Läsnäolovelvoite opetushetkellä 75% (tenttioikeus)
 • Tehtävien hyväksytty suorittaminen ennen tenttiä.
 • Tentti 50% oikein = hyväksytty
 • Opintojakson arviointi hyväksytty/hylätty. Hyväksyttyyn arvosanaan tulee saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A2.2. tai B1.
 • Ei erillistä suullista tenttiä

Lisätietoja: