Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Ruotsin kielestä kiinnostuneet
 • Hakuaika: 9.12.2020 - 31.12.2020
 • Ajoitus: 14.01.2021 - 25.02.2021
 • Laajuus: 3 op
 • Sijainti: Laurea Hyvinkää
 • Hinta: 45 €

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ruotsin kielen perusrakenteita
- opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa perussanastoa
- kehittää kielitaitoaan monipuolisesti hyödyntäen erilaisia menetelmiä

Toteutustapa

Tämä opintojakso on kampustoteutus eli opetus tapahtuu lähtökohtaisesti Hyvinkään kampuksella niin paljon kuin se koronatilanteen huomioiden on mahdollista. Mikäli koronatilanne vaatii, siirretään lähiopetus(ta) Zoomiin. Huomioi kuitenkin, että tälle opintojaksolle ei kannata ilmoittautua, mikäli tiedät, että et voi osallistua kampusopetukseen.

Opintojakson oppimisympäristö on Canvas.

Ensimmäisellä kontaktikerralla on oltava läsnä tai ilmoitettava poissaolosta. Muussa tapauksessa tilalle voidaan ottaa toinen opiskelija.
Lähiopetuksessa on 75 % osallistumisvelvollisuus.

Opintojakson suorittaminen edellyttää:
- aktiivista osallistumista lähiopetukseen läsnäolovelvoitteiden mukaisesti
- aktiivista itsenäistä työskentelyä
- oppimistehtävien tekemisen aikataulun mukaisesti
- tentin/osatenttien suorittamisen hyväksytysti

Lähiopetusta on niukasti, joten opintojakso vaatii myös runsaasti itseopiskelua.

Aikataulu

 • 14.01.2021 09.00 - 11.30
 • 21.01.2021 09.00 - 11.30
 • 28.01.2021 09.00 - 11.30
 • 04.02.2021 09.00 - 11.30
 • 11.02.2021 09.00 - 11.30
 • 18.02.2021 09.00 - 11.30
 • 25.02.2021 09.00 - 11.30

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan arvosanoilla Hyväksytty tai Hylätty. Hyväksytty opintojaksosuoritus edellyttää hyväksyttyä tenttitulosta, hyväksyttyjä oppimistehtäviä sekä läsnäolovaatimusten täyttymistä.

Hyväksytyn arvosanan saamiseksi on opiskelijan osoitettava vähintään A2-taitotasoa vastaava kirjallinen ja suullinen osaaminen.
Arviointi tapahtuu viikottain lähiopetuksen yhteydessä pidettävien kirjallisten tuntitestien, suullisten harjoitusten sekä kirjoitelman perusteella. Tehtävät arvioidaan hyväksytty/hylätty/täydennettävä.

Lisätietoja: