Siirry sisältöön

Lähtötaso: Perusteiden opintojakso tai muut suoritetut kurssit. Tämä ei ole alkeiskurssi.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Kieliopinnoista kiinnostuneet
 • Hakuaika: 9.12.2020-15.2.2021
 • Ajoitus: 1.3.-27.6.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 75 €

Sisältö ja teemat

 • työelämän viestitätilanteet
 • palvelutilanteet
 • small talk
 • peruskieliopin vahvistaminen ja syventäminen
 • kulttuurierot

Verkko-opiskelu ja itsenäinen työskentely. Materiaalit ja tehtävät julkaistaan keskiviikkoisin 3.3. alkaen Canvas työtilassa. Zoom verkkokeskustelut opituista asioista pienissä ryhmissä. Zoom-keskustelujen ajankohdat valitaan äänestämällä viikkoa ennen kurssin alkua.

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • viestiä tavallisissa työelämän tilanteissa
 • kirjoittaa ymmärrettävää yleistekstiä apuvälineitä käyttäen
 • keskeistä omaan alaansa liittyvää ammattisanastoa
 • hyödyntää ja syventää aiemmin hankittua peruskielitaitoaan

Opiskelija tuntee kielialueen kulttuurille tyypilliset piirteet.
Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason B1.

Arviointi

 • Oman ammattialan esittely: hyväksytty/hylätty
 • Kirjalliset oppimismateriaalit: 30 %
 • Suullinen näyttö: 30 %
 • Kirjallinen tentti: (40 %)

Lisätietoja: