Siirry sisältöön

Opintojakson tavoitetaso on eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso B1 ja lähtötaso A2, mikä tarkoittaa, että kieltä on opiskellut aiemmin esimerkiksi toisella asteella tai Laureassa opintojaksot Perusteet 2 -kurssilla.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Kieliopinnoista kiinnostuneet
 • Hakuaika: 9.12.2020-7.1.2021
 • Ajoitus: 22.01.2021 - 23.04.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 75 €

Toteutus

 • Opintojakso on virtuaalinen, johon sisältyy online-tapaamisia Zoomin välityksellä. Opintojaksolle hyväksytyille avautuu Canvas-oppimisalusta perjantaina 22.1.2021.
 • Opintojaksolle hyväksytyt saavat Canvasin kautta ennakkotehtävän, joka tulee olla palautettuna 27.1. Canvasiin.
 • Opintojakson kaikki oppimistehtävät tulee olla tehtyinä 22.4.
 • Opetuskielenä saksa ja suomi.

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • viestiä tavallisissa työelämän tilanteissa
 • kirjoittaa ymmärrettävää yleistekstiä apuvälineitä käyttäen
 • tuntee keskeistä omaan alaansa liittyvää ammattisanastoa
 • hyödyntää ja syventää aiemmin hankittua peruskielitaitoaan
 • Opiskelija tuntee kielialueen kulttuurille tyypilliset piirteet.
 • Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason B1.

Aikataulu

Zoom-tapaamiset verkon kautta. Opiskelijan tulee osallistua vähintään yhteen zoom-tapaamiseen.

 • pe 29.1. klo 9 - 10.30
 • pe 19.2. klo 9 - 10.30
 • pe 12.3. klo 9 - 10.30
 • pe 9.4. klo 9 - 10.30
 • Kirjallinen tentti pe 23.4. klo 15 - 16
 • Suullinen tentti (tarkemmat ajat sovitaan opiskelijoiden kanssa)

Oppimateriaali

Deutsch für Profis. Edita 2020. ISBN 978-951-37-7811-8.
https://shop.edita.fi/tuote/deutsch-f-r-profis
Opintojakson aikana käsitellään luvut I, II, IV ja VI

Arviointi

 • Oppimateriaalin määritellyt digitehtävät: hyväksytty/hylätty
 • Canvasiin palautettavat oppimistehtävät: hyväksytty/hylätty
 • Kirjallinen tentti (70 %)
 • Suullinen tentti (30 %)

Lisätietoja: