Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Ruotsin kielestä kiinnostuneet
 • Hakuaika: 9.12.2020 - 4.1.2021
 • Ajoitus: 18.01.2021 - 31.07.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Leppävaara
 • Hinta: 75€

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • viestiä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa oman alansa työtehtävissä ja viestintätehtävissä
 • ottaa huomioon pohjoismaisen toimintaympäristön erityispiirteitä
 • viestiä ruotsin kielellä siten, että hän saavuttaa vähintään eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason B1.2. ja saa merkinnän valtionhallinnon kielitutkinnon suorittamisesta

Toteutustapa

Tämä toteutus sisältää kontaktiopetusta Leppävaaran kampuksella ja runsaasti itsenäistä työskentelyä. Tarkemman ohjeistuksen saa kurssin Canvas oppimisalustalta.

Lähiopetuksessa keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon kehittämiseen, kuitenkin niin, että suullisen osuus on lähiopetuksessa suurempi. Kirjallista taitoa kehitetään paljon myös itsenäisesti. Varaathan tarpeeksi aikaa itsenäiselle työlle, jotta pääset kehittämään kielitaitoasi mahdollisimman aktiivisesti opintojakson aikana.

Aikataulu

 • 18.01.2021 08.45 - 11.15     Lähiopetus        
 • 25.01.2021 08.45 - 11.15     Zoom-verkkoluento            
 • 01.02.2021 08.45 - 11.15     Lähiopetus               
 • 08.02.2021 08.45 - 11.15     Zoom-verkkoluento            
 • 15.02.2021 08.45 - 11.15     Lähiopetus               
 • 22.02.2021 08.45 - 11.15     Zoom-verkkoluento            
 • 01.03.2021 08.45 - 11.15     Lähiopetus              
 • 08.03.2021 08.45 - 11.15     Zoom-verkkoluento            
 • 22.03.2021 08.45 - 11.15     Zoom-verkkoluento            
 • 29.03.2021 08.45 - 11.15     Lähiopetus               
 • 12.04.2021 08.45 - 11.15     Lähiopetus               
 • 19.04.2021 08.45 - 11.15     Zoom-verkkoluento

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksosta annetaan opintojaksoarvosanan (1 - 5) lisäksi erilliset arvosanat kirjallisesta ja suullisesta ruotsin kielen taidosta.

arvosanat 4 – 5: hyvä taito
arvosanat 1 – 3: tyydyttävä taito


Kirjallinen arvosana koostuu kirjallisista oppimistehtävistä sekä opintojakson lopussa pidettävästä kirjallisesta tentistä. Suulliseen arvosanaan vaikuttavat suulliset oppimistehtävät, aktiivinen osallistuminen sekä opintojakson päätteeksi pidettävä suullinen tentti.

Lisätietoa

On tärkeää, että hallitset ruotsin kielen perusrakenteita ja sanastoa sillä tavoin, että pääset tällä oman alan sanastoon ja viestintätilanteisin liittyvällä opintojaksolla itsenäisen kielenkäyttäjän tasolle.

Lisätietoja: