Siirry sisältöön

Opintojakso soveltuu sekä vasta-alkajille että kertaajille.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Saksan kielestä kiinnostuneet
 • Hakuaika: 9.12.2020-7.1.2021
 • Ajoitus: 21.1.-7.5.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 75 €

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • kielen perusrakenteita ja perussanastoa
 • viestiä kohdekielellä yksinkertaisissa tilanteissa
 • kirjoittaa yksinkertaisia ohjattuja viestejä
 • Opiskelija tuntee kielialueen kulttuuria ja erityispiirteitä.
 • Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A1.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan saksankielisiin maihin ja niiden kulttuureihin.

 • yksinkertaiset viestintätilanteet
 • perussanastoa
  - tervehtiminen, lukusanat
  - itsestä kertominen
  - muiden esitteleminen, työstä puhuminen
  - mielipiteen ilmaisu, sää
  - matkalippujen ostaminen, viikonpäivät, kellonajat
  - ravintolatilanteet, mieltymyksen kertominen
  - juhlissa, reagointi, perheestä kertominen
 • perusrakenteita
  - persoonapronominit
  - verbitaivutus
  - epämääräinen ja määräinen artikkeli
  - päälauseen ja kysymyslauseen sanajärjestys
  - epäsäännölliset verbit
  - kieltosana
  - man-rakenne, monikko
  - modaaliapuverbit
  - substantiivin ja persoonapronominien akkusatiivi
  - akkusatiiviprepositiot
 • saksankielisen alueen kulttuuri

Oppimateriaali

Opintojaksolla käytetään kirjaa Blanco-Kudel: Freut mich 1. Otava
sekä Canvasissa (verkko-oppimisympäristö) että verkossa olevaa materiaalia.

Arviointi

Opintojakso arvioidaan skaalalla 0 - 5.

 • Opintojaksolla on sekä kirjallinen (70%) että suullinen (30%) tentti. Arvosana määräytyy pääsääntöisesti kirjallisen ja suullisen tentin yhteisarvosanasta. Oppimistehtävät arvioidaan Hyväksytty/Hylätty/Täydennettävä.
 • Opintojaksolla on 75 % läsnäolovelvoite.
 • Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää kirjallisen ja suullisen tentin sekä tehtävien hyväksyttyä suorittamista. Tämän lisäksi tulee myös läsnäoloehtojen täyttyä.

Aikataulu

Zoom verkkoluennot seuraavasti:

 • 21.01.2021 08.30 - 11.30
 • 28.01.2021 08.30 - 11.30
 • 04.02.2021 08.30 - 11.30
 • 11.02.2021 08.30 - 11.30
 • 18.02.2021 08.30 - 11.30
 • 04.03.2021 08.30 - 11.30
 • 18.03.2021 08.30 - 11.30
 • 24.03.2021 08.30 - 11.30
 • 01.04.2021 08.30 - 11.30
 • 07.04.2021 08.30 - 11.30
 • 15.04.2021 08.30 - 11.30
 • 22.04.2021 08.30 - 11.30
 • 29.04.2021 08.30 - 11.30
 • 06.05.2021 08.30 - 11.30

Lisätietoja: