Siirry sisältöön

Ilmoittaudu mukaan espanjan kielen perusteisiin!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: ne, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet espanjaa
 • Hakuaika: 9.12.2020-4.1.2021
 • Ajoitus: 21.1.-29.4.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Leppävaara ja verkko
 • Hinta: 75 €

Kurssilla opiskelija oppii espanjan kielen perussanastoa ja rakenteita sekä  tuntemaan kielialueen kulttuuria ja erityispiirteitä. Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A1.

Opintojakson sisältö: ääntämistä, oikeinkirjoitusta ja intonaatiota. Opiskelija oppii mm. kertomaan itsestään, työstään, opiskelustaan, mielipiteistään, tervehtimään, kysymään kuulumisia, asioimaan ravintolassa/baarissa.

Peruskielioppia: mm. artikkelit, substantiivien suku, adjektiivien taivutus, säännöllisten verbien preesenstaivutus, kysymyssanoja, lukusanoja, persoonapronomineja.

Lähtötaso: kurssi tarkoitettu niille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet espanjaa.

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • kielen perusrakenteita ja perussanastoa
 • viestiä kohdekielellä yksinkertaisissa tilanteissa
 • kirjoittaa yksinkertaisia ohjattuja viestejä

Opiskelija tuntee kielialueen kulttuuria ja erityispiirteitä.
Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A1.

Muut tiedot

 • Virtuaali-istuntoja varten tarvitset tietokoneen, mikrofoni- ja kamerayhteyden.
 • Oppimisalustana Canvas ja istunnot Zoomissa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ahlava, Hämäläinen, Rambla Lop: Ventana 1, oppikirja & opiskelijan verkkotehtävät, opettajan lisämateriaali Canvasissa. Opettajan tunneilla jakama lisämateriaali.

Arviointi

Arviointiasteikko: 1 - 5. Arviointiperusteet: jatkuva näyttö, tuntiaktiivisuus, kirjalliset ja suulliset tehtävät, kirjallinen loppukoe.

Aikataulu

 • 21.01.2021 12.30 - 15.00 Aloituskerta
 • 29.04.2021 12.30 - 15.00 Lopputentti

Lähiopetus kampuksella vain aloituskerralla 21.1.2021 klo 12.30 - 15.00. HUOM! Tällöin pakollinen läsnäolo!

Muut tapaamiskerrat virtuaalisina (Zoom-istuntoina) joka torstai 28.1.2020 alkaen klo 12.30 - 14.30 paitsi viikolla 10.
12 opetuskertaa + lopputentti 29.5.2020 kampuksella.
Läsnäolovelvollisuus istunnoilla pedagogisista syistä 70 % (Toisin sanoen 4 lähiopetuskertaa voi olla poissa. Poissaolokerrat eivät voi olla neljänä peräkkäisenä viikkona).

Lisätietoja: