Siirry sisältöön

Hae opintoon, mikäli kauneudenhoitoala kiinnostaa sinua!

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Kauneudenhoidosta ja kemiasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 9.12.2020.-27.1.2021
 • Ajoitus: 18.1.2021-3.3.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 75 €

Jos olet jo suorittanut tämän kurssin tai sinulla on taustallasi kemian opintoja (esim. lukion pitkä kemia), voit ilmoittautua Kosmetiikan kemian yhdisteet ja reaktiot-kurssillemme >>

Opin­to­jak­son osaa­mis­ta­voit­teet

Opiskelija osaa

 • kemian peruskäsitteet
 • luokitella aineet puhtaisiin aineisiin, yhdisteisiin tai seoksiin
 • vahvat ja heikot sidokset sekä ymmärtää niiden merkityksen esim. aineen olomuodolle
 • perushiiliyhdisteistä tavallisimmat funktionaaliset ryhmät ja niiden merkityksen hiiliyhdisteen ominaisuuksille

To­teu­tus­ta­pa

Opintojaksolla käydään läpi kosmetiikan kannalta oleellisia kemian perusteita ja sidoksia.

Opintojaksolla ei ole kontaktiopetusta. Oppimisympäristönä käytetään Canvas-oppimisalustaa, jonka kautta myös opintojaksoon liittyvät kysymykset tulee lähettää opettajalle. Verkko-opetuksessa ei ole läsnäolopakkoa, mutta ensimmäisellä luennolla on oltava paikalla tutkintosäännön mukaisesti. Lisäksi opintojakson varsinainen tentti on viimeisellä kerralla, joten silloin pitää myös olla paikalla.

Käsiteltävät aiheet:

 • Atomi ja jaksollinen järjestelmä
 • Puhtaat aineet ja seokset
 • Vahvat sidokset
 • Poolisuus ja funktionaaliset ryhmät
 • Ainemäärä ja konsentraatio
 • Heikot sidokset

Materiaalit ja kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy pääosin Canvas-työtilasta. Lisää materiaalia löytyy esim. internetistä tai lukion kemian kirjoista. Lisäksi internetistä löytyvät erilaiset kemian videot kuten Opetus TV.

Lisää kauneudenhoitoalan kirjallisuutta voi etsiä esim. http://libguides.laurea.fi/kauneudenhoitoala -sivuston kautta.

Ar­vioin­ti­me­ne­tel­mät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arviointi perustuu pääosin tenttiin, mutta myös tehtävien tekeminen aikataulussa vaikuttaa arviointiin. Tentti arvioidaan kolmen viikon kuluessa tenttipäivästä.

Opiskelijan, joka ei ole suorittanut hyväksytyksi opintojakson läpäisemiseksi asetettuja tehtäviä tai tenttejä, tulee täydentää tai uusia suorituksensa opintojakson opettajan määrittelemällä tavalla ja opettajan määrittelemässä ajassa. Hylätyn tentin tai muun suorituksen voi uusia kaksi kertaa. Varsinaiseen tenttiin osallistumatta jättäminen lasketaan yhdeksi suorituskerraksi. 

Kaikkien Laurean toimijoiden odotetaan noudattavan hyviä tieteellisiä käytänteitä, joihin kuuluu asianmukainen lähteisiin viittaaminen. Perehdy ja kysy käytänteistä tarvittaessa. Kaikki opintotehtävät tehdään yksilötyönä, jollei tehtävässä ole muuta ohjeistettu.

Aika ja paikka

Opintojakso alkaa 18.1.2021 klo 16.00 ja tentti on 3.3.2021 klo 17.00 Tehtävien aikataulut löytyvät Canvas-työtilasta.

Verkko-opetus seuraavasti Zoomin kautta:

 • 18.01.2021 16.00 - 19.00 Verkko-opetus
 • 01.02.2021 16.00 - 19.00 Verkko-opetus
 • 09.02.2021 16.00 - 19.00 Verkko-opetus
 • 18.02.2021 16.00 - 19.00 Verkko-opetus
 • 03.03.2021 17.00 - 19.00 Verkko-opetus

Lisätietoja: