Siirry sisältöön

Osallistuaksesi tälle ylemmän AMK:n kurssille sinulla pitää olla suoritettuna AMK-tutkinto tai muu vastaava korkeakoulututkinto.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Aiemmin AMK-tutkinnon tai muun vastaavan korkeakoulututkinnon suorittaneet.
 • Hakuaika: 9.12.2020-24.2.2021
 • Ajoitus: 01.03.2021-30.06.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkkokurssi
 • Hinta: 75€

Opintojaksolla opiskellaan sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan keskeisiä käsitteitä, toiminnan ja tiedon rakenteita ja palveluprosesseja, sekä miten niitä arvioidaan. Toteutuksella perehdytään myös näyttöön perustuvan toiminnan merkitykseen.

Kurssin osaamistavoitteet

Kurssilla opit
 • ymmärtämään soten tietoympäristön erityisluonteen sekä sen tietojärjestelmien toimintaa, tietotyökaluja ja niiden hallintaa
 • sote-prosessien toimintaa ja tiedonhallintaa organisaatioiden ohjauksessa
 • perustelemaan paradigma-ajattelua ja malleja sote-ympäristöissä
 • tulkitsemaan sote tiedonhallinnan ohjaavaa lainsäädäntöä
 • arvioimaan sote-tietoa, tiedon käyttöä ja rakenteita

Tavoitteena on, että kurssin suorittua opiskelija osaa:

 • kuvailla sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisimpiä tietorakenteita ja tiedonhallinnan prosesseja
 • toimija oman ammatillisen roolinsa näkökulmasta sosiaali- ja terveydenhuollon näyttöön perustuvuuden vahvistamiseksi
 • hyödyntää sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön keskeisiä osa-alueita kehitettäessä palveluita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluympäristössä
 • tuoda esiin uusia näkökulmia kehittäessään tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteita ja toimintaprosesseja monialaisessa yhteistyössä.

To­teu­tus­ta­pa

Opetus on verkossa sekä itsenäisesti opiskeltavana, pienryhmissä että kontaktiopetuksena webinaarien muodossa. Yhteiset ajat ovat seuraavat:

Kontaktipäivät ovat seuraavat:
11.3 klo 9-16.30
24.3. ja 13.4. klo. 17-19.30
14.5. klo. 9-16.30

Opintojaksolla hyödynnetään erilaisia työskentelyalustoja esim. Padlet, Miro word dokumenttien lisäksi yhteiseen dialogiin. Opintojakson ohjausdialogi toteutetaan Canvas-alustalla.

Opintojaksolla hyödynnetään opiskelijoiden omaa työelämäkokemusta ja opintojaksolla on luennoimassa eri työelämäyhteyksistä toimijoita sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan osa-alueilta. opintojakson mahdollinen yhteistyöprojekti ilmoitetaan keväällä 2021.

Ma­te­ri­aa­lit ja kir­jal­li­suus

Opintojaksolla käsitellään mm. seuraavaa kirjallisuutta

 • Leskelä, Riikka-Leena; Haavisto, Ira; Jääskeläinen, Aki; Sillanpää, Virpi; Helander, Nina; Laasonen, Valtteri; Ranta, Tommi; Torkki, Paulus 2020. Tietojohtaminen ja sen kehittäminen: tietojohtamisen arviointimalli ja suosituksia maakuntavalmistelun pohjalta. (2019-06-06). Valtiovarainministeriön julkaisuja. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161659
 • Laihonen, Harri. 2013.Tietojohtaminen. January 2013. Publisher: Juvenes Print Editor: Harri Laihonen ISBN: 978-952-15-3057-9 https://www.researchgate.net/publication/268630718_Tietojohtaminen
 • Kivekäs, Eija. 2019. Sähköisten terveyspalveluiden koettu hyödyllisyys ja koettu helppokäyttöisyys : potilaiden ja lääkäreiden arviot vaikutuksista: https://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-3235-8/
 • Terveydenhuollon tiedonhallinnan lainsäädäntöön perehtyminen: https://stm.fi/asiakas-potilastietojen-hallinta
 • Toisiolaki https://stm.fi/sote-tiedon-hyodyntaminen
 • Tarkempi kirjallisuus opintojaksolla

Lisätietoja: