Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Palvelumuotoilusta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 19.1.2021-28.2.2021
 • Ajoitus: 11.3.2021-16.4.2021
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 75 €

Opintojakson keskeinen sisältö ja aiheet

Palvelumuotoilun ytimessä on muotoiluajattelu, eli millä tavalla kehittämistä tehdään – asiakaslähtöisesti, iteroiden, yhteiskehittäen, jatkuvasti testaten ja ideoiden tulevaisuuskestäviä ratkaisuja. Muotoiluajattelun toteuttaminen kehittämisessä konkretisoituu prosessin vaiheet ymmärtämällä ja erilaisia menetelmiä käyttäen.

Opinnon suoritettua opiskelija:

 • Ymmärtää palveluajattelun yhteyttä palvelumuotoiluun sekä suunnitteluajattelua palvelumuotoilun taustalla
 • Arvioida palvelumuotoilun mahdollisuudet oman alansa kehittämistyössä
 • Syntetisoida palvelumuotoilun peruskäsitteet, prosessit ja keskeiset menetelmät
 • Soveltaa palvelumuotoilun lähestymistapaa ja työkaluja palvelujen kehittämisessä
 • Analysoida omaa osaamista sekä arvioida erilaisten roolien ja osaamisten merkitystä yhteiskehittämisessä
 • Osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida kriittisesti tietoa palvelumuotoilusta sekä soveltaa sitä käytäntöön omassa työssään.

Opintojakson osaamistavoitteet

 • Opiskelija oppii palvelumuotoilun prosessin ja menetelmät.
 • Opiskelija ymmärtää muotoiluajattelun periaatteet ja osaa hyödyntää sitä.
 • Opiskelija saa käytännön kokemuksen palvelumuotoiluprojektin toteuttamisesta oman yritysprojektin kautta.

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan etäyhteydellä (Zoom/Teams & Miro) eikä siihen sisälly lähiopetusta (Laurean ohjeistus, Covid19 pandemia).
Tarvitset opintojaksoa varten tietokoneen, kuulokkeet, mikrofonin ja toimivan nettiyhteyden.

Ennakkotehtävä

Pohdi jokin palvelu, prosessi tai tuote, jota haluat kehittää. Kyseessä voi olla oman työpaikkasi tai harrastuksesi. Kirjoita selkeä kuvaus, mistä palvelusta, prosessista tai tuotteesta on kyse, mikä on sen kohderyhmä/asiakas ja mitä siinä tulisi kehittää ja miksi.
Palauta kirjoitus 10.3. mennessä kurssin ohjaajalle osoitteeseen outi.kinnunen@laurea.fi.

Aikataulu

11.3.2021 klo 9 – 16.00 Muotoiluajattelu kehittämisessä ja palvelumuotoilun prosessi

 • Intro opintojaksoon ja ennakkotehtävien läpikäynti
 • Opintojakson oppimistehtävät
 • Mistä muotoiluajattelu tulee ja mitä se tarkoittaa
 • Erilaisia muotoilun prosessimalleja
 • Palvelumuotoilun prosessin eri vaiheet, niiden sisältö teoreettisesta sekä käytännön näkökulmasta

12.3.2021 klo 9 – 16.00 Palvelumuotoilun menetelmät ja yhteiskehittäminen

 • Palvelumuotoilulle tyypilliset menetelmät ja työkalut, niiden läpikäynti ja käytännön harjoittelua
 • Mitä yhteiskehittäminen on ja miten se liittyy palvelumuotoiluun?
 • Yhteiskehittämisen perusteoria
 • Kehittämistiimien muodostaminen ja tiimikohtaisen sparrauksen varaaminen huhtikuulle

1.4.2021 klo 9 – 18.00 välillä Tiimikohtainen ohjaus, virtuaalinen tapaaminen 1 tunti per tiimi

 • Tiimikohtaisissa sparrauksissa käydään läpi kehittämistehtävää, jotka jokainen opiskelija toteuttaa. Käydään läpi mahdolliset haasteet ja sparrataan prosessia toimivaksi.


16.4.2021 klo 9 –  16.00 Konseptin luominen ja businessmallit, yritysprojektin esittelyt

 • Palvelumuotoiluprosessin viimeinen vaihe, miten luodaan konseptimalli kehitetystä palvelusta?
 • Erilaisia businessmalleja niiden testaaminen
 • Jokainen tiimi esittelee omat projektinsa ja muut antavat vertaisarvioinnin toteutuksesta
 • Kurssin päätös ja palautteet

Kirjallisuus ja materiaalit

 • Tuulaniemi, J. 2016. Palvelumuotoilu. Helsinki: Talentum Pro.
 • Stickdorn, M. & Schneider, J. 2013. This is Service Design Thinking. Amsterdam: BIS Publishers
 • Polaine, A., Løvlie, L., & Reason, B. 2013. Service design: From insight to implementation. New York, NY: Roselfeld Media
 • Lusch, R.F., Vargo, S.L. 2006. Service-dominant logic: reactions, reflections and refinements. Marketing Theory 6, 281–288
 • Ojasalo, K., Ojasalo, J. 2015. Adopting a service logic for marketing: An empirical study on developing a service design tool. The Nordic School, Service Marketing and Management for the Future, 309 – 334.

Arviointi

1-5

 

Kurssin opettaja

Outi Kinnunen on palvelumuotoilun, yhteiskehittämisen ja fasilitoinnin asiantuntija, sydämeltään suunnittelija ja kouluttaja. Outin on toiminut alan erilaisissa tehtävissä markkinointitiimin vetäjästä Senior Service Designeriin, Head of Designina Frankly Partnersilla, jossa hän vastasi muotoiluajattelun valmentamisesta organisaatiomuutosprojekteissa. Outilla on yli 15-vuoden kokemus alalta, koulutukseltaan hän on palvelumuotoilun restonomi yamk. Outi Kinnunen siirtyi osaksi Vision Factoryn tiimiä marraskuussa 2020, jossa hän toimii konsulttina ja kouluttajana.

Näissä sanoissa kiteytyy Outin intohimo, sekä viimeisten vuosien työtehtävät: Yhteiskehittäminen, muotoiluajattelu, fasilitointi, laadulliset menetelmät, strateginen muotoilu, organisaatiomuotoilu, sprintit, työntekijäkokemus, brändistrategia, uudet palvelut, asiakasymmärrys, työntekijä- ja asiakaspolut, markkinointi, koulutus, sparraus.

Tähän mennessä Outi on ollut mukana innostavissa, alaa kehittävissä projekteissa, joita hän haluaa tulevaisuudessakin olla toteuttamassa. Muun muassa kehittämässä CoCo Tool Kit -muotoilupeliä, perustamassa Ompeluseuran palvelumuotoilijat -yhteisöä, ollut kehittämässä alan koulutusta sekä opettamassa alan uusia ammattilaisia.

Lisätietoja: