Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Turvallisuusalasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 4.12. - 31.12.2019
 • Ajoitus: 10.1. - 29.5.2020
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Leppävaara
 • Hinta: 150 €

Tunneilla perehdytään yritysturvallisuuteen ja riskienhallintaan erilaisten luentojen sekä tehtävien avulla. Opintojakson aikana opiskelijat pääsevät toteuttamaan valitsemalleen yritykselle turvallisuudenkehittämisen projektin.

Tunneilla käsitellyistä aiheista opiskelijat suorittavat tehtäviä itsenäisesti sekä pienryhmissä. Opintojaksoon sisältyy lopputentti, mikä mittaa opiskelijan osaamista.

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • määrittää yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan käsitteet, osa-alueet sekä niiden merkityksen organisaatiolle
 • määrittää organisaatioiden turvallisuudelle asetettujen vaatimusten ja parhaiden käytäntöjen perusteet sekä osaa soveltaa niitä
 • kehittää yritysturvallisuutta
 • riskienhallinnan periaatteet sekä riskien arvioinnin ja hallinnan menetelmät

Oppimateriaali

 • Opettajan tekemä materiaali optimassa
 • Elinkeinoelämän yritysturvallisuusmalli 2016
 • Heikoin lenkki? Riskienhallinnan inhimilliset tekijät 2007. Kirja on saatavissa Laurean kirjastosta. ks. https://laurea.finna.fi/Record/laurus.59596

Arviointi

Arviointi on asteikolla 0 - 5.

Arviointi perustuu:

 • Tehtäviin
 • Tenttiin

Tarkemmat arviointikriteerit on listattu ops.laurea.fi-palvelussa.

Aikataulu

Tunnit pidetään Leppävaaran kampuksella seuraavasti:

pe 10.01.2020 klo 09.00–11.30 (tila 182)
la 01.02.2020 klo 09.00–11.30 (tila 241)
pe 28.02.2020 klo 12.30–15.00 (tila 182)
pe 20.03.2020 klo 15.15–17.45 (tila 182)
la 21.03.2020 klo 09.00–11.30 (tila 234)
pe 17.04.2020 klo 12.30–15.00 (auditorioTuomo)
pe 17.04.2020 klo 15.15–17.45 (auditorio Tuomo)
la 18.04.2020 klo 09.00–11.30 (tila 234)
pe 08.05.2020 klo 15.15–17.45 (tila 234)
la 09.05.2020 klo 12.30–15.00 (auditorio Tuomo)

Muutokset aikatauluihin ovat mahdollisia.

Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu 10 paikkaa.

Lisätietoja: