Siirry sisältöön

Yritysjuridiikka opintojakso antaa tietoa eri oikeudellisista asioista. Opintojaksolla pääsee kehittämään tiimityöskentelyn taitoja.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Turvallisuusalasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 4. - 31.12.2019
 • Ajoitus: 10.1. - 5.6.2020
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Leppävaara
 • Hinta: 75 €

Opintojaksoilla opiskelija pääsee perehtymään oikeusjärjestykseen, sopimusoikeuteen, kuluttajaoikeuteen, immateriaalioikeuteen sekä yritystoiminnan oikeudellisiin kysymyksiin. 

Opintojaksolla suoritetaan kehittämistehtävä tiimityönä. Kehittämistehtävä on isossa osassa opintojaksoa.

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • Oikeusjärjestelmän toiminnan periaatteet
 • Toimia kansalaisten oikeudellisen aseman mukaan
 • Soveltaa yritystoimintaa koskevia oikeudellisia normeja ja periaatteita

Oppimateriaali

 • Optima-työtilassa oleva materiaali (esityskalvot, artikkelit) sekä luennoitsijan ja mahdollisten vierailijaluennoitsijoiden jakama esitysmateriaali opintojakson Optima-työtilassa
 • Yritysjuridiikka-verkkojulkaisu (tekijä Kalle Kyläkallio), luvut 1-4, 6-12, luettavana sähköisesti Laurean Finna-palvelun kautta (edellyttää rekisteröitymistä)

Arviointi

Arviointi on arvosana-asteikolla 0 - 5.

 • Opintojakso sisältää verkkotentin, eri osioiden monivalintavälitehtävät ja kehittämistehtävän.
 • Yksilösuorituksena tehtävä verkkotentti arvioidaan asteikolla 0 - 5. Tentin arvosana on 60 % koko opintojakson arvosanasta.
 • Monivalintavälitehtävät eri osioissa tehdään yksilötehtävinä, jotka arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
 • Pienryhmätyönä laadittava kehittämistehtävä arvioidaan asteikolla 0 - 5.
  Kehittämistehtävän arvosana muodostaa 40 % koko opintojakson arvosanasta.
 • Kehittämistehtävän palauttaminen myöhässä johtaa siitä saatavan arvosanan laskemiseen. Jos tehtävä palautetaan enintään seitsemän (7) vuorokautta myöhässä, tehtävästä saatava arvosana laskee yhdellä numerolla siitä, mitä se olisi ollut ajoissa palautettuna. Jos tehtävä palautetaan enintään 14 vuorokautta myöhässä, siitä saatava arvosana laskee kahdella numerolla. Mikäli tehtävä palautetaan yli 14 vuorokautta myöhässä, siitä saatava arvosana laskee kolmella numerolla.

Tarkemmat arviointikriteerit on listattu ops.laurea.fi-palvelussa.

Aikataulu

Ensimmäisellä oppitunnilla läsnäolo on välttämätön opintojakson suorittamiseksi.

Tunnit pidetään Leppävaaran kampuksella seuraavasti:

pe 10.01.2020 klo 15.15–17.45 (Tila 182)
pe 31.01.2020 klo 09.00–11.30 (Vierailijaluennoitsija tilassa 239: opiskelijoiden läsnäolo erityisen toivottavaa)
to 27.02.2020 klo 16.00–18.30 (Tila 245)
la 18.04.2020 klo 12.30–15.00 (Tila 234)
to 07.05.2020 klo 16.00–18.30 (Tila 253)
ke 13.05.2020 Pienryhmätehtävän palautus ennen klo 23.59
pe 15.05.2020 klo 09.00–18.00 Verkkotentti
pe 22.05.2020 klo 09.00–18.00 Verkkotentti (1. uusinta)
pe 29.05.2020 klo 09.00–18.00 Verkkotentti (2. uusinta)
pe 05.06.2020 Monivalintaharjoitustehtävien suoritus ennen klo 23.59

HUOM! Verkkotentti suoritettava yllä olevina päivinä klo 9–18 välisenä aikana (verkkotentissä käytettävissä oleva aika on 90 min).

Muutokset aikatauluihin ovat mahdollisia.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

There are 5 seats for open UAS students.

Opintojakson laajuus on 5 op , eli 5 x 26,7 h = 133,5 h
Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu 5 paikkaa.

Yritysjuridiikasta kiinnostuneille on tarjolla myös etäopetuskurssi avoimen AMK:n kautta.

Lisätietoja: