Siirry sisältöön

Opi soveltamaan ympäristöpsykologian periaatteita tilojen suunnittelussa! Avoimen AMK:n opintojaksoina tarjolla sekä verkko-opintoina toteutettava ympärivuotinen opintojakso, että intensiiviopintoina Laurean Leppävaaran kampuksella tarjottava lähiopintojakso.

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Ympäristopsykologia (Verkko-opinnot)
  • Hakuaika: 11.5.2020 asti
  • Ajoitus: 31.12.2020 asti
  • Laajuus: 5 op
  • Sijainti: Online
  • Hinta: 75€

Opetusjakson teemoihin sisältyvät havaintopsykologian lisäksi ihmisen kehityspsykologia, ryhmäkäyttäytyminen, moniaistisuus sekä kulttuurin vaikutukset tilojen hahmottamiseen.

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

  • tunnistaa tilan sosiaaliset, fyysiset ja virtuaaliset ominaisuudet sekä niiden vaikutukset käyttäjään
  • suunnitella erillaisten käyttäjiennäkökulmasta käytettäviä tiloja
  • soveltaa ympäristöpsykologian periaatteita tilakonseptoinnissa ja suunnittelussa

Aikataulu

Opintojakso toteutetaan intensiivi-lähiopetuksena toukokuun lopussa 18.-29.05 välisenä aikana. Opintojaksolla työskennellään tiimeissä Rakennusalan yrityksen tilaprojektin parissa Konepajan alueella Vallilassa. Luentoja järjestetään sekä Leppävaarassa, että kentällä.

Arviointi

Arviointi: Hyväksytty/Hylätty

 

Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu 15 paikkaa.

Lisätietoja: