Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksesta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 3.1.-11.3.2020
 • Ajoitus: 16.03.2020 - 31.05.2020
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Verkko-opinnot
 • Hinta: 150 €

Sisältö

Opintojakso koostuu kolmesta osasta:

 • Varhaiskasvatuksen arvoperusta ja perusteet (3 op)
 • Lapsen kasvu, kehitys ja oppiminen (3 op)
 • Lapsen osallisuus ja toimijuus ja kasvatusyhteistyö (4 op)

Opintojakso on yhtenä osana varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuuden opinnoissa.

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • jäsentää varhaiskasvatuksen arvopohjaa, päämääriä ja tietoperustaa
 • huomioida kasvatuksessa lapsen ominaiset tavat toimia
 • tunnistaa osallisuuden, yhteisöllisyyden ja dialogisen vuorovaikutuksen merkitystä lapsen kasvussa,kehityksessä ja oppimisessa
 • luoda edellytyksiä kasvatuskumppanuudelle ja yhteistyölle

Arviointi

Arviointi on arvosana-asteikolla 0 - 5.

Opintojakson Optiman-työtilassa ilmoitetaan kunkin suoritustavan arviointiasteikko ja arvioinnin perusteet.

Hylättyä suoritusta opiskelija saa täydentää saamansa palautteen ja ohjeen mukaisesti lehtorin ilmoittaman ajan puitteissa.

Aikataulu

Opintojakson alussa 1.4.2020 pidetään tentti seuraavasta kahdesta kirjasta:
- Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen, Ruoppila (2014): Ihmisen psykologinen kehitys, osa Varhaislapsuus sivut (22-76)
- Sajaniemi, Suhonen, Nislin, Mäkinen (2015): Stressin säätely (2015)
Kirjat kannattaa hankkia hyvissä ajoin! Molemmat saatavana e-kirjana.


Opintojakso aloitetaan yhteisellä orientaatiotapaamisella verkossa. Verkko-oppimistila aukeaa opintojen alkaessa.

Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu 30 paikkaa.

Toteutuksen tunnus: R000BN85-3006.

Lisätietoja: