Siirry sisältöön

Työlainsäädännön opintojakso antaa loistavia valmiuksia erilaisiin haasteisiin esimiestehtävissä.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Oikeudellisista opinnoista kiinnostuneille
 • Hakuaika: 4. - 31.12.2019
 • Ajoitus: 15.1. - 18.3.2020
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Leppävaara
 • Hinta: 75 €

Tunneilla keskitytään työlainsäädännön keskeiseen lainsäädäntöön esimiehen näkökulmasta. Tunneilla käydään läpi huomioitavia asioita liittyen

 • työntekijän rekrytointiin
 • työsopimuksen laadintaan
 • työnantajan yhteistoimintavelvoitteisiin
 • työturvallisuuteen
 • yhdenvertaisuuteen ja yksityisyyteen työelämässä
 • työehtosopimuksiin
 • työsuhteen päättämiseen

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osa:

 • Soveltaa työsuhteisiin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä ja ennakoida haasteelliset työoikeudelliset tilanteet
 • Soveltaa keskeisiä virkasuhteisiin liittyviä oikeusnormeja, erityisesti virkamiehen asemaan ja oikeusiin
 • Soveltaa työntekijöiden ja virkamiesten työsuojeluun, eläkkeisiin ja yksityisyydensuojaan liittyvää lainsäädäntöä
 • Tuntee työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmän

Oppimateriaali

 • Paanetoja: Työoikeus tutuksi: käsikirja (2019 , myös 2017 käy)
 • Tenttikirja Hietala, Kahri, Kairinen & Kaivanto: Työsopimuslaki käytännössä, Talentum 2016 (saatavilla sähköisenä LaureaFinnan kautta)

Arviointi

Arviointi on arvosana-asteikolla 0 - 5.

Arviointi perustuu:

 • Tehtäviin
 • Tenttiin

Tarkemmat arviointikriteerit on listattu ops.laurea.fi-palvelussa.

Aikataulu

Tunnin pidetään Leppävaaran kampuksella seuraavasti:

ke 15.01.2020 klo 12.30–15.00 (tila 232A)
ke 22.01.2020 klo 12.30–15.00 (tila 232A)
ke 29.01.2020 klo 12.30–15.00 (tila 232A)
ke 05.02.2020 klo 12.30–15.00 (tila 232A)
ke 19.02.2020 klo 12.30–15.00 (tila 232A)
ke 26.02.2020 klo 12.30–15.00 (tila 232A)
ke 04.03.2020 klo 12.30–15.00 (tila 232A)
ke 11.03.2020 klo 12.30–15.00 (tila 232A)
ke 18.03.2020 klo 12.30–15.00 (tila 232A)

Kirjatentti ke 4.3. klo 12.30, uusintamahdollisuus ke 18.3. klo 12.30

Muutokset aikatauluihin ovat mahdollisia.

Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu 5 paikkaa.

Lisätietoja: