Siirry sisältöön

Työelämän espanja 2 -opintojakso syventää osaamistasi. Opintojakson aikana saat sanastoa sekä kielitaitoa selvityä työelämän tilanteissa sekä hyödyntää sanastoa omalla alalla.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Kieliopinnoista kiinnostuneet
 • Hakuaika: 4.12.2019 - 27.2.2020
 • Ajoitus: 2.3. - 25.5.2020
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 75 €

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa.
Opintojakso koostuu kuudesta teemasta, jotka ovat

 1.  Opiskelu korkeakoulussa, tehtävänimikkeet, korkeakoulujärjestelmä.
 2. "Paperisota", yritysmaailma.
 3. Toimistoympäristö, -työvälineitä.
 4. Työlämän vastuita ja tehtävänimikkeitä.
 5. Opiskelijan valitseman yrityksen tai organisaation esittely (videototeutus).
 6. CV ja työnhakukirje/-viesti.

Opintojakso on intensiivinen viikottaisine tehtäväpalautuksineen.

Lähtotason on oltava työelämän espanja 1 -opintojakso, useita lukiokursseja tai muualla hankittu vastaava osaaminen. Kieliopista opintojaksolla käsitellään imperatiivi, subjunktiivin preesensin muodostus ja käyttö.
Menneen ajan aikamuodot (perfekti, preteriti ja imperfekti ym.) tulee hallita entuudestaan.

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • Käyttää oman alan terminologiaa sekä suullisesti että kirjallisesti.
 • Syventää kulttuurituntemustaan erityisesti työelämätilanteissa.
 • Hyödyntää kielialueeseen liittyviä eri tiedonlähteitä omalla alallaan.

Oppimateriaali

Opettajan tekemä materiaali sekä opettajan valitsema suositeltava kirjallisuus.

Arviointi

Arviointi on arvosana-asteikolla 0 - 5.

Arviointi perustuu:

 • Kirjalliset tehtävät (80%)
 • Suulliset tehtävät (20%)

Tarkemmat arviointikriteerit löytyvät Optiman tämän opintojakson työtilasta.

Aikataulu

 • Verkko-opintojakso, alustana Optima.
 • Opintojakson tarkempi aikataulu julkaistaan helmikuussa 2020 opintojaksolle hyväksytyille.
 • Opintojakso on tarkoitettu suoritettavaksi annetussa aikataulussa.
 • Opintojakso alkaa viikolla 10 ja päättyy viikolla 21.

Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu 5 paikkaa

Lisätietoja: