Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Liiketaloudesta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 4. - 31.12.2019
 • Ajoitus: 23.1. - 14.5.2020
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 150 €

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • Kartoittaa kiinteistön käyttäjien palvelutarpeet
 • Suunnitella tarvittavat palvelut kiinteistön käyttäjille
 • Soveltaa hygienia- ja ympäristönäkökulmia palvelusuunnittelussa
 • Mitoittaa palveluiden tuottamiseen tarvittavat resurssit ja käyttää siihen tarvittavaa atk-sovellusta
 • Laskea palveluiden kustannukset

Oppimateriaali

Opettajan tekemä materiaali sekä opettajan valitsema suositeltava kirjallisuus.

Arviointi

Arviointi on arvosana-asteikolla hyväksytty/hylätty

Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu 15 paikkaa.

Lisätietoja: