Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: 
 • Hakuaika: 4.12.2019 - 29.1.2020
 • Ajoitus: 31.1. - 20.5.2020
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Leppävaara
 • Hinta: 150 €

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • määrittää tieto- ja kyberturvallisuudelle asetetut vaatimukset ja parhaat käytännöt sekä soveltaa niitä
 • arvioida ja hallita tieto- ja kyberturvallisuusriskejä
 • luoda hallinnolliset, toiminnalliset, tekniset ja rakenteelliset menettelyt
 • suunnitella, arvioida ja kehittää tieto- ja kyberturvallisuutta

Edeltävä osaaminen

Opintojaksolle ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallintaalan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla opintojakson Business Continuity 5 op tai Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet 10 op.

Suositeltavaa on että ilmoittautuvilla on suoritettu opintojakso Introduction to Information and Cybersecurity (5 op), tai muuten olla vastaava tieto. Opintojaksolla ei opiskella aiheiden perusteita.

Toteutustapa

50 % lähiopetus, 50 % etäopetus

Opintojaksoon kuuluu kehittämistehtävä ryhmässä sekä lähi- ja verkko-opetusta. Kehittämistehtävä on projektityyppinen ja työelämälähtöinen.

Opetukseen osallistuminen edellyttää englannin kielen kirjallista ja suullista hallintaa. Suomenkielisessä koulutusohjelmassa opiskeleva voi kirjoittaa jakson kehittämistehtävän suomeksi.

Opintojaksolla käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita.

Sisältö

Opetus on jaettu neljään teemaan, lisäksi aloituskerralla yleinen informaatio ja johdanto. Jokaiseen teemaan kuuluu kaksi lähiopetuskertaa, jotka ovat osin liitännäisiä kaikki teemat kattavan kehittämistehtävän laadintaan. Lisäksi jokaiseen teemaan kuuluu opetusta verkossa.
Jokaisesta teemasta on kysymyksiä verkkotentissä, joka suoritetaan opintojakson lopuksi.
Teemat, karkea ajankohta ja huomiot:

 1. Information Security Management
  Viikot 5-9
  Opiskelija joka on suorittanut aiemmin jakson Information Security Management on vapautettu teeman opetuksesta sekä sitä koskevista tenttikysymyksistä.
 2. Personnel Security
  Viikot 9-12
  Opiskelija joka on suorittanut aiemmin jakson Työ- ja henkilöstöturvallisuus on vapautettu teeman opetuksesta sekä sitä koskevista tenttikysymyksistä.
 3. Cybersecurity Management
  Viikot 12-16
  Opiskelija joka on suorittanut aiemmin jakson Cybersecurity on vapautettu teeman opetuksesta sekä sitä koskevista tenttikysymyksistä.
 4. Physical Security
  Viikot 16-20
  Opiskelija joka on suorittanut aiemmin jakson Fyysinen turvallisuus on vapautettu teeman opetuksesta sekä sitä koskevista tenttikysymyksistä.

Arviointi

Opintojakson arvosana on asteikolla 0 - 5.

Arvosana muodostuu kahden arvioitavan suorituksen painotettuna kokonaistuloksena.
Arvioitavat suoritukset ovat:

 • Kehittämistehtävä ryhmissä: 70% arvosanasta
 • Verkkotentti yksilösuorituksena: 30% arvosanasta

Verkkotentti arvioidaan pisteiden perusteella.

Tarkempia arviointikriteerejä on nähtävissä ops.laurea.fi-palvelussa.

Aikataulu

Lähiopetus pidetään Leppävaaran kampuksella seuraavasti:

pe 31.01.2020 klo 09.00–15.00 (auditorio Tuomo)
pe 07.02.2020 klo 09.00–11.30 (tila 182)
pe 28.02.2020 klo 09.00–11.30 (auditorio Tuomo)
pe 06.03.2020 klo 09.00–11.30 (tila 182)
pe 20.03.2020 klo 09.00–11.30 (auditorio Tuomo)
pe 27.03.2020 klo 09.00–11.30 (tila 182)
pe 17.04.2020 klo 09.00–11.30 (auditorio Tuomo)
pe 24.04.2020 klo 09.00–11.30 (tila 182)

Muut tärkeät ajat:

Kehittämistehtävän palautus: 17.5.2020 mennessä (viikko 20)
Verkkotentti suoritettava 18.5-20.5.2020 välisenä aikana (viikko 21)
Tentin uusintatilaisuus 1: 8.6-10.6.2020 välisenä aikana (viikko 24)
Tentin uusintatilaisuus 2: 29.6-1.7.2020 välisenä aikana (viikko 27)

Muutokset aikatauluun ovat mahdollisia.

Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu 10 paikkaa.

Huomaathan ilmoittautuessasi, että valitset toteutuksen tunnuksella TO00BN70-3001.

Lisätietoja: