Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: 
 • Hakuaika: 4.12. - 31.12.2019
 • Ajoitus: 30.1. - 26.5.2020
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 75 €

Svenska för tradenomer -opintojakso koostuu kahdesta osasta: ruotsin kirjallinen ja suullinen taito. Opintojakso toteutetaan verkko-opetuksena Zoomissa. 

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • viestiä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa oman alansa työtehtävissä ja viestintätehtävissä
 • ottaa huomioon pohjoismaisen toimintaympäristön erityispiirteitä
 • viestiä ruotsin kielellä siten, että hän saavuttaa vähintään eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason B1.2. ja saa merkinnän valtionhallinnon kielitutkinnon suorittamisesta

Oppimateriaali

 • Gå med vinst! Affärsvenska for högskolor (Hanska-Aare, Keränen, Lehtoviita), painos 2014.
 • Optima-työtilassa olevat materiaalit
 • Verkkotehtäviä
  • Promentor, Haka-kirjautuminen Laurean tunnuksilla, Ruotsinkielinen liikeviestintä (peruskielioppia voit harjoitella kohdassa: Grundkurs Svenska)
  • HAMK-BUD (Bygg Upp Din svenska)
 • Liiketalous sanakirjoja:
  • Mot-sanakirja (ks. Intra: kirjasto, sanakirjat. Käytössä Laurean tunnuksilla)
  • Tekniikan suomi ja kaupan ruotsi -sanakirja (Talvitie), saatavilla Laurean käsikirjastossa

Arviointi

Arviointi H - 5.

Arvioinnissa sovelletaan ruotsin taitotasokuvauksia ammattikorkeakouluille. Ruotsin kirjallinen ja suullinen taito arvioidaan asteikolla 0-5. Näiden osien perusteella muodostuu kokonaisarvosana.

Aikataulu

to 30.1.2020 klo 16.00–17.30 Zoom-etäluento
to 6.2.2020 klo 16.00–17.30 Zoom-etäluento
to 13.2.2020 klo 16.00–17.30 Zoom-etäluento
to 7.5.2020 klo 16.00–17.30 Zoom-etäluento
to 14.5.2020 klo 16.00–17.30 Zoom-etäluento
ti 19.5.2020 klo 16.00–17.30 Zoom-etäluento
ti 26.5.2020 klo 16.00–18.00 Otaniemi (tila 212)

Muutokset aikatauluihin ovat mahdollisia.

Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu 5 paikkaa.

Lisätietoja: