Siirry sisältöön

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Seniori-ikäiset
  • Hakuaika: 1.12.2019 - 11.3.2020
  • Ajoitus: 15.3. - 30.10.2020
  • Laajuus: 5 op
  • Sijainti: Tikkurila
  • Hinta: 75 €

Yleisellä tasolla koulutuksen tarkoituksena on saada seniori-ikäisten osallistujien elämän aikana karttunut tieto ja taito käyttöön. Näin seniori-ikäisten potentiaali tulisi käyttöön yhteiskunnassa. Toisaalta senioriosaaja-koulutuksen tarkoituksena on monipuolistaa seniori-ikäisten osaamis- ja toimintavalmiuksia, esim. vapaaehtoistoiminnassa. Tarkoituksena on innostaa etsimään itselle tärkeäksi koettu mielekäs ja iloa tuottava toiminta vapaaehtoistoiminnassa tai muussa toiminnassa. Koulutuksessa perehdytään myös vapaaehtoistoiminnan eettisiin periaatteisiin, arvoihin ja mahdollisuuksiin.

Koulutuksen tavoitteet

  • osallistuja osaa hahmottaa elämän aikana karttunutta tietoa ja taitoa, mm. vapaaehtoistoiminnan kannalta
  • osaa hyödyntää monipuolisesti osaamis- ja toimintavalmiuksiaan vapaaehtoistoiminnassa
  • ymmärtää vapaaehtoistoiminnan eettiset periaatteet, arvot, toimintamuodot ja mahdollisuudet
  • osaa tunnistaa omia vahvuuksiaan ja potentiaaliaan vapaaehtois- tai muussa toiminnassa

Koulutuksesta luodaan osallistujia voimaannuttava prosessi. Omia kokemuksia ja ideoita jaetaan keskustelujen avulla. Elämän aikana hankittua osaamista analysoidaan ja autetaan omien voimavarojen ja unelmien näkyväksi tulemista vuorovaikutuksessa muiden osallistujien kanssa. Koulutuksen aikana kartoitetaan osallistujien osaamista ja elämänkokemusta pienimuotoisten tehtävien avulla, jolloin osallistujat tulevat tietoiseksi, millaisia erilaisia rooleja heillä on ollut omassa elämässään ja millaisiin rooleihin he haluaisivat vapaaehtoistoimijoina. Koulutettavia autetaan näkemään myös uusia mahdollisuuksia ja rohkaistaan kokeilemaan uutta. Koulutuksen aikana osallistujat tutustuvat erilaisiin käytännön tehtäviin ja mahdollisuuksiin vapaaehtoistoiminnassa.

Aikataulu

Kurssi alkaa maaliskuun puolessa välissä, viikolla 12 (klo 13 - 16) Se sisältää 11 neljän tunnin tapaamista: keväällä pidetään seitsemän tapaamista ja syksyllä neljä.

Kesällä toteutetaan tutustuminen 2 - 3 vapaaehtoistyön toimintaan ja lyhyt harjoittelu.

Aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Lisätietoja

Kurssille mahtuu 15 osallistujaa.

Ajantasaisin tieto kurssista on saatavissa ops.laurea.fi-sivulla.

Lisätietoja: