Siirry sisältöön

Opinnot ovat verkossa.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: 
 • Hakuaika: 4.12. - 31.12.2019
 • Ajoitus: 8.1. - 31.3.2020
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 150 €

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • arvioida yrityksen kannattavuutta ja johdon laskentatoimen merkitystä yrityksen päätöksenteon tukena
 • hoitaa pienen yrityksen taloushallintoa ja kirjanpitoa
 • laatia budjetteja päätöksenteon tueksi

Oppimateriaali

Kirjanpidon teema:

 1. Oppikirjasuositus: Tomperin Käytännön kirjanpito (myös verkkoaineistona). Mahdollisimman uusi painos on aina parempi, mutta vanhemmallakin pärjää. Samaan oppikirjaan liittyvä harjoituskirja Tomperi - Keskinen: Käytännön kirjanpito: harjoituskirja, josta voi halutessaan tehdä vapaaehtoisia lisäharjoituksia itsenäisesti. Myös Jormakka -Koivusalo - Lappalainen - Niskanen : Laskentatoimi käy kuten muutkin peruskirjanpidon oppikirjat. Oppikirjoja hyödynnetään soveltuvin osin eli koko sisältö ei kuulu tähän opintojaksoon.
 2. Optiman verkkotyötilassa oleva materiaali (opetusvideoita ja tehtäviä yms.). Työtilassa on suositusaikataulu opintojen etenemiselle. Nopeamminkin voi edetä, mutta tenttiaika on kuitenkin kaikille sama.

Kannattavuuden ja hinnoittelun teema:

Optima-sivuilla olevien materiaalien lisäksi opiskelun tukena voi käyttää teosta Jormakka - Koivusalo - Lappalainen - Niskanen :Laskentatoimi (myös verkkoaineistona), sivut 147-168 (kannattavuuden ja hinnoittelun osuus).Vanhassa painoksessa sivut ovat vastaavasti 145-166.

Budjetoinnin teema:

Optimassa miniluentoja aiheesta. Lisäksi voi käyttää teosta Jormakka - Koivusalo - Lappalainen - Niskanen: Laskentatoimi (myös verkkoaineistona), sivut 169-192 (Budjetti ohjaa toimintaa -kappale).

Arviointi

Opintojakso arvioidaan kolmen teeman arvosanojen painotettuna keskiarvona (Kirjanpito 40 %, kannattavuus ja hinnoittelu 30 %, budjetointi 30 %).

Katso lisätiedot arvostelusta ops.laurea.fi-palvelusta.

Aikataulu

8.1.2020 17:00 - 18:00 Zoom/kirjanpidon teema
22.1.2020 17:00 - 18:00 Zoom/kirjanpidon teema
12.2.2020 17:00 - 18:00 Zoom/kirjanpidon teema
19.2.2020 17:00 - 19:00 Kirjanpidon tentti Optimassa
25.2.2020 8:00 - 9:00 Kannattavuuden ja hinnoittelun Tehtävä 1 palautus
27.2.2020 17:00 - 18:00 Kannattavuuden ja hinnoittelun Zoom-ohjaus
3.3.2020 8:00 - 9:00 Kannattavuuden ja hinnoittelun Tehtävän 2 palautus
9.3.2020 17:30 - 19:30 Verkkotentti Optimassa
16.3.2020 8:00 - 9:00 Budjetoinnin tehtävän 1 palautus
19.3.2020 17:00 - 18:00 Budjetoinnin Zoom
21.3.2020 17:00 - 19:00 Kirjanpidon uusintatentti 1 Optimassa
23.3.2020 8:00 - 9:00 Budjetoinnin 2 tehtävän palautus
28.3.2020 12:00 - 14:00 Uusintatentti Optimassa
31.3.2020 17:00 - 19:00 Budjetoinnin Tentti Optimassa
7.4.2020 17:30 - 19:30 Uusintatentti Optimassa
15.4.2020 17:00 - 19:00 Kirjanpidon uusintatentti 2 Optimassa
21.4.2020 17:00 - 19:00 Budjetoinnin 1. uusinta Optimassa
9.5.2020 12:00 - 14:00 Budjetoinnin 2. uusintatentti Optimassa

Muutokset ovat mahdollisia. Tutustu uusimpaan versioon aikataulusta lukkarit.laurea.fi-palvelussa. Saat aikataulun näkyviin, kun haet toteutustunnuksella R0214-3006.

Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu 5 paikkaa.

Lisätietoja: