Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: 
 • Hakuaika: 4.12. - 31.12.2019
 • Ajoitus: 14.1. - 10.3.2020
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 75 €

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • oikeusjärjestelmän toiminnan periaatteet
 • toimia kansalaisten oikeudellisen aseman mukaan
 • soveltaa työelämää säätelevää yleistä normistoa
 • soveltaa oman alansa eettisiä ja juridisia keskeisiä periaatteita ja normeja

Oppimateriaali

 • Karttunen ym.:Juridiikan perusteet. Sanoma Pro 2015 tai 2017 uusintapainos. Tarkemmat alueet kirjasta ilmoitetaan opintojakson alussa.
 • Luentomateriaali

Suoritustapa

Opintojakson suorittavat voivat tehdä koko toteutuksen verkossa (paitsi oikeudellinen työelämäpäivä):

 • luentojen seuraaminen Zoom-yhteyden kautta
 • oppimistehtävät verkossa (kaikilla)
 • tentti verkossa

Arviointi

Opintojakson arvioidaan asteikolla 0 - 5. Opintojakson kaikista toteutusosista tulee saada hyväksytty suoritus.

Arviointikriteerit ovat nähtävissä ops.laurea.fi-palvelussa.

Aikataulu

Tunnit pidetään Hyvinkään kampuksella, Rauhala-salissa seuraavasti:

ti 14.1.2020 klo 8.15–10.00
ti 28.1.2020 klo 8.15–9.45
ti 11.2.2020 klo 8.15–9.45
ti 18.2.2020 klo 8.15–9.45
ti 3.3.2020 klo 8.00–10.00
ti 10.3.2020 klo 8.30–11.30 Oikeudellinen työelämäpäivä

Muutokset aikatauluihin ovat mahdollisia.

Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu 10 paikkaa.

 

Lisätietoja: