Siirry sisältöön

Lähipäivät ovat Laurean Otaniemen kampuksella perjantaisin ja lauantaisin.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: 
 • Hakuaika: 4.12. - 31.12.2019
 • Ajoitus: 9.1. - 4.5.2020
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Otaniemi
 • Hinta: 150 €

Opintojakson aikana opiskelija perehtyy liiketoimintaosaamisen keskeisiin käsitteisiin ja toimintamalleihin. Opintojaksoon sisältyy sisältyy kolme eri teemaa, joissa on sekä yksilö- että ryhmätehtäviä. Teemojen yhteydessä perehdytään liiketoimintamalleihin, yritysten toimintaan muuttuvassa ja globaalissa toimintaympäristössä sekä liiketoiminnan kannattavuuden perusteisiin.

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • tunnistaa liiketoimintaympäristön mahdollisuudet, toimijat ja verkostot
 • kuvata kilpailutilanteen merkityksen yrityksen menestymiselle
 • kuvata kannattavaan liiketoimintaan vaikuttavat tekijät

Oppimateriaali

Opintojaksolla hyödynnetään monipuolisesti aiheeseen ja teemoihin sopivaa kirjallisuutta. Jokaisen teeman yhteydessä on Optima -työtilassa ohjaajien valitsemia verkko- ja muita lähteitä. Opiskelijat pääsevät myös valitsemaan lähdeaineistoa itsenäisesti.

Arviointi

Jokaisen teeman yhteydessä on kuvattu yksittäisten tehtävien arviointiasteikko.

Opintojakso arvostellaan asteikolla 0 - 5.

Aikataulu

 • La 11.1.2020 klo 9.00 -16.00, Otaniemi 324
 • Pe 7.2.2020 klo 9.00 – 12.00, Otaniemi 101
 • La 8.2. klo 9.00 - 16.00, Otaniemi 324
 • Pe 6.3.2020 klo 9.00 – 16.00, Otaniemi 324
 • La 7.3.2020 klo 12.30 – 16.00, Otaniemi 324

Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu 10 paikkaa.

Lisätietoja: