Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä:  Opintojakso soveltuu kaikkien alojen opiskelijoille
 • Hakuaika: 4.12. - 31.12.2019
 • Ajoitus: 1.3. - 31.7.2020
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 75 €

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • rikollisuuden tieteellisen selittämisen peruskäsitteet
 • tärkeimmät rikollisuuden selitysteoriat ja osaa arvioida niitä kriittisesti
 • suomalaisen rikollisuuden määrälliset ja laadulliset peruspiirteet
 • soveltaa kriminologista ajattelua omaan ammatilliseen toimintakenttään

Sisältö

 • kriminologia tieteenä
 • rikollisuuden tieteellisen tutkimuksen peruskäsitteet ja lähtökohdat
 • rikollisuuden klassiset ja uudet selitysteoriat
 • rikostilastot, niiden tulkinta ja rikollisuus Suomessa
 • kriminologisen ajattelun soveltaminen opiskelijan omaan ammatilliseen toimintakenttään

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Opintojaksoon sisältyy

 • verkkoluentoja
 • kirjallisia ja luovia tehtäviä
 • itsenäistä työskentelyä
 • ryhmätöitä ja keskusteluja verkossa

Oppimateriaali

Opintojakson opettaja antaa oppimateriaalin opintojakson alkaessa.

Arviointi

Arviointi annetaan asteikolla 0 - 5. Opintojakson arvosana muodostuu tehtävien arvosanojen keskiarvosta.

Aikataulu

Aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu 15 paikkaa.

Lisätietoja: