Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: 
 • Hakuaika: 4.12. - 31.12.2019
 • Ajoitus: 21.1. - 29.4.2020
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Tikkurila
 • Hinta: 150 ‚ā¨

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • analysoida kosmetiikkabrändejä
 • yhdistää bränditeorioita kosmetiikan markkinointiin
 • ymmärtää brändin merkityksen asiakasarvon tuottajana
 • arvioida kosmetiikkapakkausten design- ja teknisen suunnittelun merkitystä eri näkökulmista
 • soveltaa kestävän kehityksen periaatetta
 • ottaa huomioon pakkauksen ja pakkausmateriaalien merkityksen tuotteelle, jakelulle ja ympäristölle
 • ymmärtää lanseerausprosessi osana brändin markkinointiviestintää
 • soveltaa markkinoinnin kilpailukeinoja lanseerausprosessiin

Sisältö

Opintojakso jakautuu brändiin ja kosmetiikkapakkauksiin.

 • kosmetiikkabrändianalyysi ja brändimarkkinoinnointi
 • brändin lanseeraus ja markkinoinnin kilpailukeinojen soveltaminen brändin lanseerausprosessiin
 • pakkauksen tehtävät
 • pakkausmateriaalit
 • pakkaussuunnittelu
 • kestävä kehitys ja kiertotalous

Arviointi

Loppuarviointi on asteikolla 0 - 5.

Kustakin tehtävästä annetaan erilliset arviointikriteerit.

Opintojakson suoritus perustuu annettuihin tehtäviin ja niiden tekemiseen. Myöhässä tehdyt tehtävät laskevat arvosanaa. Opintojakson esityskerroilla on pakollinen läsnäolo ja niiltä poissaoleminen laskee arvosanaa. Osassa tehtäviä on käytössä itsearviointi ja/tai vertaisarviointi.

Aikataulu

ti 21.1.2020 klo 12.30–15.45 Tikkurila (tila B401)
ti 28.1.2020 klo 12.30–15.45 Tikkurila (tila B401)
ti 4.2.2020 klo 12.30–15.45 Tikkurila (tila B401)
ke 26.2.2020 klo 8.30–11.45 Tikkurila (tila B401)
ke 4.3.2020 klo 12.30–15.45 Tikkurila (tila B401)
ma 9.3.2020 klo 12.30–15.45 Tikkurila (tila B406)
ti 10.3.2020 klo 12.30–15.45 Tikkurila (tila B407)
ke 11.3.2020 klo 12.30–15.45 Tikkurila (tila B407)
to 12.3.2020 klo 12.30–15.45 Tikkurila (tila B406)
to 19.3.2020 klo 8.30–11.45 Tikkurila (tila B402)
ke 25.3.2020 klo 12.30–15.45 Tikkurila (tila B402)
ke 1.4.2020 klo 12.30–15.45 Tikkurila (tila B402)
ke 8.4.2020 klo 12.30–15.45 Tikkurila (tila B402)
to 23.4.2020 klo 8.30–15.45 Tikkurila (tila B309)

Muutokset aikatauluihin ovat mahdollisia.

Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu 5 paikkaa.

Lisätietoja: