Siirry sisältöön

Perustiedot

  • Kohderyhmä: 
  • Hakuaika: 4.12. - 31.12.2019
  • Ajoitus: 24.3. - 18.5.2020
  • Laajuus: 5 op
  • Sijainti: Tikkurila
  • Hinta: 75 €

Tutustu kosmetiikkaan vaikuttaviin lakeihin ja asetuksiin, CosIng-tietokantaan, valvontaan ja niihin liittyvään laskentaan.

Opintojaksolla tutustutaan eri valmistajien kosmetiikkapakkausten merkintöihin ja niiden oikeellisuuteen. Opintojaksolla on myös tyelämäkumppanien vierailuja.

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

  • arvioida kosmetiikkatuotteiden sisällön ja pakkausmerkintöjen lainmukaisuutta ja laatiakosmetiikkapakkaukseen lainmukaiset päällysmerkinnät
  • seurata EU-lainsäädännön kehittymistä ja prosessin taustalla olevaa tiedottamistaainesosien turvallisuudesta ja hyödyntää tietoa kauneudenhoitoalan työtehtävissä
  • arvioida EU-asetuksen lisäksi muun kosmetiikkaa määrittävän lainsäädännön merkityksen tuoteturvallisuudelle

Toteutustapa

Opintojaksoon kuuluu teoriapohjaista opetusta, ryhmätyöskentelyä ja ryhmässäoppimista.

Lakiin ja asetuksiin tutustutaan tehtävien harjoitusten avulla. Osan tehtävistä voi tehdä myös virtuaalisesti.

Oppimateriaali

Opetusmateriaali löytyy Optima-työtilasta. Lisäksi kannattaa lukea opintojaksoa tukevaa kirjallisuutta http://libguides.laurea.fi/kauneudenhoitoala-sivustolta. Tähän opintojaksoon kuuluu myös oleellisena osana tutustua verkosta löytyvään EU:n Cosmetics-sivustoon.

Arviointi

Arvostelu tehdään asteikolla 0 - 5.

Opintojakson suoritus perustuu pääosin tenttiin. Lisäksi arvosanaan vaikuttaa annettujen tehtävien tekeminen ja tuntiaktiivisuus. Myöhässä tehdyt tehtävät laskevat arvosanaa. Osassa tehtäviä on käytössä itsearviointi ja/tai vertaisarviointi.

Tarkemmat arviointikriteerit ovat ops.laurea.fi-palvelussa.

Aikataulu

ti 24.3.2020 klo 8.30–11.45 Tikkurila (tila B402)
ma 6.4.2020 klo 12.30–15.45 Tikkurila (tila B401)
ti 7.4.2020 klo 12.30–15.45 Tikkurila (tila B401)
ti 5.5.2020 klo 8.30–11.45 Tikkurila (tila B401)
ma 18.5.2020 klo 8.30–11.45 Tikkurila (tila B401)
ma 18.5.2020 klo 12.30–15.45 Tikkurila (tila B304/IT)

Uusintatentit ovat 10.6.2020 ja syyskuussa 2020.

Muutokset aikatauluihin ovat mahdollisia.

Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu 5 paikkaa.

Lisätietoja: