Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: 
 • Hakuaika: 4.12. - 31.12.2019
 • Ajoitus: 23.1. - 6.5.2020
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Tikkurila
 • Hinta: 150 €

Opintojaksolla käydään läpi kosmetiikkatuotteissa esiintyviä kemiallisten yhdisteiden rakenteita, reaktioita ja toimintaa kosmetiikkatuotteiden näkökulmasta. Opintojakso ei sisällä laboratoriotöitä.

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • vahvat ja heikot sidokset sekä ymmärtää niiden merkityksen esim. aineen olomuodolle
 • perushiiliyhdisteistä tavallisimmat funktionaaliset ryhmät ja niiden merkityksen hiiliyhdisteen ominaisuuksille
 • yhdistää kosmetiikassa käytettävien aineiden fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet niiden kemialliseen rakenteeseen
 • tunnistaa erilaisten kemiallisten yhdisteiden tehtävät kosmetiikkatuotteissa yleisellätasolla
 • tunnistaa keskeisimmät kemialliset reaktiot hius- ja ihotuotteiden toiminnan kannalta

Oppimateriaali

Oppimateriaali löytyy pääosin Optimasta. Lisää materiaalia löytyy esim. internetistä tai lukion kemian kirjoista. Lisäksi internetistä löytyvät erilaiset kemian videot kuten Opetus TV. Lisää kauneudenhoitoalan kirjallisuutta voi etsiä esim. http://libguides.laurea.fi/kauneudenhoitoala-sivuston kautta.

Sisällön avainsanoja

 • atomi ja jaksollinen järjestelmä
 • aineen rakenne
 • vahvat sidokset
 • heikot sidokset
 • ainemäärä ja konsentraatio
 • poolisuus ja funktionaaliset ryhmät
 • hiiliyhdisteet, nimeäminen
 • isomeria
 • hiilihydraatit
 • rasvat ja rasvamaiset aineet
 • amiinit, aminohapot, proteiinit
 • hapetus ja pelkistys
 • hapot ja emäkset
 • aromaattiset yhdisteet ja polymeerit

Arviointi

Opintojakso arvioidaan arvosanalla 0 - 5.

Arviointiin vaikuttaa tentin lisäksi tehtävien tekeminen aikataulussa.

Arvostelukriteerit on esitetty ops.laurea.fi-palvelussa.

Aikataulu

Opintojakso alkaa 23.01.2020 klo 16.00 ja tentti on 06.05.2020. Tehtävien aikataulut löytyvät Optimasta. Uusintatentit ovat 10.06.2020 ja syyskuun yleisinä tenttipäivinä.

Kontaktikerroilla (4 kertaa) ei ole läsnäolopakkoa, mutta niitä ei myöskään nauhoiteta. Ensimmäisellä kontaktilla on hyvä olla paikalla tai ilmoitettava etukäteen opettajalle.

to 23.1.2020 klo 16.00–19.15 Tikkurila (tila B402)
to 05.3.2020 klo 16.00–19.15 Tikkurila (tila B401)
ti 7.4.2020 klo 16.00–19.15 Tikkurila (tila B401)
ke 6.5.2020 klo 16.00–19.15 Tikkurila (tila B401)

Muutokset aikatauluihin ovat mahdollisia.

Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu 30 paikkaa.

Lisätietoja: