Siirry sisältöön

Opinnot maanantai-iltaisin Tikkurilan kampuksella rautatieaseman vieressä.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: 
 • Hakuaika: 4.12. - 31.12.2019
 • Ajoitus: 13.1 - 12.6.2020
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Tikkurila
 • Hinta: 75 €

Tunneilla käydään läpi vaiheittain ohjelmistokehityksen menetelmiä ja ohjelmistotuotannon perusteita.

Käsitellyistä menetelmistä tai tekniikoista tehdään harjoituksia ja ryhmätöitä, joita työstetään lähituntien lisäksi muuna aikana itsenäisesti sekä ryhmän kanssa yhteisesti.

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • hyödyntää kokonaisarkkitehtuurimalleja ja parhaita käytäntöjä liiketoiminnan ja tietohallinnon ohjauksessa
 • kuvata kokonaisarkkitehtuurin eri osa-alueita
 • kuvata kokonaisarkkitehtuurin merkitystä yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä
 • valita oikean lähestymistavan organisaation liiketoiminnan ja tietojärjestelmien kehittämisessä

Oppimateriaali

Opettajan tekemä materiaali sekä opettajan valitsema suositeltava kirjallisuus.

Arviointi

Arviointi on arvosana-asteikolla 0 - 5.

Arviointi perustuu:

 • Tehtäviin
 • Ryhmätyöskentelyyn
 • Omaan ryhmätyöhön

Arvioinnin menetelmät:

 • Itsearviointi
 • Vertaisarviointi
 • Opettajan arviointi

Tarkemmat arviointikriteerit on listattu ops.laurea.fi-palvelussa.

Aikataulu

Tunnit pidetään pääsääntöisesti iltaisin Laurean Tikkurilan kampuksella tilassa B304/IT:

 • Ma 13.1.2020 klo 16.15 -19.00
 • Ma 20.1.2020 klo 16.15 – 19.00
 • Ma 27.1.2020 klo 16.15-19.00
 • Ma 3.2.2020 klo 16.15 – 19.00
 • Ma 10.2.2020 klo 16.15 - 19.00
 • Ma 2.3.2010 klo 16.15 - 19.00
 • Ma 23.2.2020 klo 16.15 – 19.00
 • Ma 6.4.2020 klo 16.15 – 19.00
 • Ma 20.4.2020 klo 16.15 – 19.00
 • Ma 27.4.2020 klo 16.15 – 19.00


  Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu 10 paikkaa.

Lisätietoja: