Siirry sisältöön

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Opintojaksolle ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallintaalan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla opintojakson Business Continuity 5 op tai Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet 10 op
  • Hakuaika: 4.12.2019 - 26.2.2020
  • Ajoitus: Aloituskerta viikolla 4.5. - 8.5. (vahvistamatta)
  • Laajuus: 5 op
  • Sijainti: Verkko
  • Hinta: 75 €

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

  • määrittää kansainvälisen varautumisen ja kriisinhallinnan keskeiset toimijat ja niiden tehtävät
  • määrittää kansainvälistä varautumista ja kriisinhallintaa koskevien vaatimusten ja parhaat käytänteiden perusteet
  • määrittää globaalit uhat ja analysoida niiden vaikutukset yhteiskuntaan

Arviointi

Kurssi arvioidaan asteikolla 0 - 5.

Tarkemmat arviointikriteerit ovat ops.laurea.fi-palvelussa.

Lisätietoja

Lisätietoja kurssista on ops.laurea.fi-palvelussa (englanniksi).

Kurssi pidetään englanniksi.

Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu 10 paikkaa.

Lisätietoja: