Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: 
 • Hakuaika: 4.12. - 31.12.2019
 • Ajoitus: 7.1. - 31.3.2020
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 150 €

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • johtaa ja valmentaa henkilöstöä hyviin suorituksiin
 • soveltaa organisaatio- ja johtamisoppeja käytäntöön
 • arvioida ja kehittää itseään esimiehenä
 • vaikuttaa organisaatiokulttuuriin
 • viestiä työyhteisön eri sidosryhmien kanssa
 • tunnistaa, analysoida ja ratkaista työ-, yksilö- ja yhteisölähtöisiä ongelmatilanteita

Suorituksen osa-alueet

Opintojakso pitää sisällään kaksi laajaa tiimitehtävää ja tiimit muodostetaan viimeistään kyseisessä tilaisuudessa, johon suositellaan vahvasti osallistumista paikan päällä, koska opiskelija vastaa itse siitä, että tulee hyväksytyksi tiimiinsä ja osallistuu aloitustilaisuudessa oman tiiminsä pelisääntöjen sopimiseen.

 1. Johtamisoppien soveltaminen käytännön työelämässä (25 %): Videomateriaaleilla esitellään keskeisimpiä johtamisoppeja. Käsitellään myös yritysten sisäisten ja ulkoisten toimintaympäristöjen viimeaikaista muutosta ja sitä, miten nämä muutostrendit ovat vaikuttaneet strategiseen johtamiseen ja johtamiseen yleensä. Osaaminen osoitetaan yksilötyönä laadittavalla kirjoitustehtävällä.
 2. Haastavien työyhteisätilanteiden hallinta (25 %): Case-työskentelyn keinoin opiskelijatiimit analysoivat erilaisia tosielämään perustuvia haasteellisia esimiestilanteita päätyen nimeämään konkreettisia ratkaisuvaihtoehtoja ja valitsemaan sopivimman ratkaisun. Analyysityön apuvälineenä hyödynnetään relevanttia johtamiskirjallisuutta.
 3. Henkilöstön motivointi (50 %): Työmotivaatio, henkilöstön sitouttaminen ja palkitseminen, työyhteisön toiminnan ja henkilöstön monimuotoisuuden hyödyntäminen johtamisessa, ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen, itsetuntemus ja vuorovaikutus. Tiimityöskentely, tiimit muodostetaan aloitustapaamisessa. Keskeisimpänä tehtävänä on itse valitun työyhteisön motivointiin ja/tai palkitsemiseen liittyvä selvitystehtävä raportteineen. Opintojakso suoritetaan verkkotyöskentelynä Optiman työtilassa, joka avautuu kurssin alkaessa.

Aikataulu

Opintojakso aukeaa Optimaan xx.1. ja aloitustapaaminen on 16.1. klo 14:00–16:00, Leppävaaran kampuksella (Tuomo-auditorio). Ennen aloitustapaamista opiskelija esittäytyy työtilan ohjeistuksen mukaan muille osallistujille, katso ohjeet työtilasta alakansiosta nimeltä orientaatio.

Katso myös toteutuksen tiedot ops.laurea.fi-palvelusta.

Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu 15 paikkaa.

Lisätietoja: