Siirry sisältöön

Opinnoissa syvennymme työlainsäädäntöön ja työehtosopimuksiin. Opit myös analysoimaan työyhteisöä ja kehittämään työhyvinvointia.

Perustiedot

  • Kohderyhmä: 
  • Hakuaika: 4.12. - 31.12.2019
  • Ajoitus: 7.2. - 12.5.2020
  • Laajuus: 5 op
  • Sijainti: Leppävaara
  • Hinta: 75 €

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

  • analysoida ja kehittää omaa toimintaansa työyhteisön jäsenenä ja esimiehenä
  • soveltaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia
  • analysoida työyhteisöä ja edistää työhyvinvointia

Tarkemmat osaamistavoitteet ovat ops.laurea.fi-palvelussa.

Oppimateriaali

Oheislukemisto (esim.):
Hyppänen, Riitta: Esimiesosaaminen - liiketoiminnan menestystekijä, Edita, 2013

Lukupiiritehtävän lukumateriaali julkaistaan Optimassa kurssin alkaessa.

Oppimisympäristö

Opintojaksolle osallistujat muodostavat 4-5 hengen ryhmiä, joissa työskennellään. Ryhmien kokoonpanoja kannattaa pohtia etukäteen.

Lähiopetusta, tiimityöskentelyä, itsenäistä työskentelyä. Optima-toteutus, arvioitavat (arvioitavat/ ei arvioitavat) tehtävät. Opintojakso sisältää työskentelyä lähiopetuspäivien välissä sekä ryhmätyötä. Aikataulu sekä toteutuksen osat täsmentyvät ensimmäisenä lähiopetuspäivänä.

Arviointi

Noudatetaan Laurean yleisiä ohjeistusta arvioinnista.
Opintojakso arvioidaan asteikolla K5-T1, hylätty. Loppuarvosanan saaminen edellyttää, että kaikki oppimistehtävät on suoritettu hyväksytysti ja jätetty arvioitavaksi aikataulun mukaisesti.
Läsnäolo ja aktiivisuus jaksolla sekä annetussa aikataulussa pysyminen vaikuttavat opiskelijan loppuarvosaan. Lisäksi lehtorit antavat tarkemmat arviointiohjeet omista tehtäväkokonaisuuksistaan.

Tarkemmat arviointikriteerit ovat ops.laurea.fi-palvelussa.

Aikataulu

pe 07.02.2020 klo 09.15–11.45 Leppävaara tila 241 (pakollinen läsnäolo)
Pe 21.2.2020 klo 9.15–11.45, Leppävaara tila 241
Ke 11.3.2020 klo 12.45–15.15, Leppävaara tila 182
Pe 27.3. 2020 klo 9.15–11.45, Leppävaara tila 241
Ti 31.1.2020 klo 9.15–11.45, Leppävaara tila 241
Ti 14.4.2020 klo 12.45–15.15, Leppävaara tila 241
Ti 5.5.2020 klo 12.45–15.15, Leppävaara tila 241
Ti 12.5.2020 klo 9.15–11.45, Leppävaara tila 241

Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu 5 paikkaa.

Lisätietoja: