Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: 
 • Hakuaika: 4.12.2019 - 4.3.2020
 • Ajoitus: 6.3. - 22.5.2020
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Otaniemi
 • Hinta: 150 €

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • arvioida asiakaslähtöisen toiminnan edellytyksiä, erilaisia asiakastarpeita ja -ratkaisuja
 • toimia asiakaslähtöisesti myyntitilanteissa
 • toimia projekteissa ja projektiryhmän jäsenenä oma-aloitteisesti, vastuullisesti, tietoturvallisesti sekä tavoitteellisesti työvälineitä hyödyntäen
 • viestiä suullisesti ja kirjallisesti alan käsitteitä käyttäen

Opintojakso toteutetaan monimuotototeutuksena sisältäen sekä lähi- että virtuaaliopetusta. Opintojaksolla on kumppaniyritys, jolle opiskelijat tekevät toimeksiannon.

Oppimateriaali

 • Kettunen: Onnistu projektissa (lukupiiri)
 • Rubanovitsch - Aalto: Myy enemmän – myy paremmin (lukupiiri)
 • Muu lähdeaineisto ja luennot

Arviointi

Loppuarvosana koostuu projektityöstä, lukupiireistä sekä muista oppimistehtävistä. Arvioinnissa käytetään Laurean arviointikriteerejä vaativuustaso 1:n mukaisesti.

Arvosteluasteikko: hyväksytty/hylätty.

Aikataulu

Tunnit pidetään Otaniemen kampuksella, tilassa 256 seuraavasti:

pe 03.04.2020 klo 12.30–16.00
la 04.04.2020 klo 09.00–16.00
pe 08.05.2020 klo 09.00–16.00
la 09.05.2020 klo 09.00–16.00

Muutokset aikatauluihin ovat mahdollisia.

Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu 10 paikkaa.

Lisätietoja: