Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: 
 • Hakuaika: 4.12.2019 - 20.2.2020
 • Ajoitus: 24.2. - 10.5.2020
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Verkko
 • Hinta: 150 €

Opintojaksolla kehitetään uutta liikeideaa tiimeissä. Projektin aikana syntyy ymmärrys siitä, miten asiakaslähtöistä liiketoimintaa kehitetään ja miten liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät prosessit liittyvät toisiinsa. Projektin aikana tehdään vaiheittain liiketoimintasuunnitelma, johon kuuluu mm. toimintaympäristön analyysi, Business Model Canvas ja Value Propostion Canvas, markkinointi, liikeideaan liittyvien palvelu- tai tuotekonseptien ideointi ja testaus asiakkaiden parissa. Lisäksi tehdään hinnoitteluun, myyntiin ja yrityksen kannattavuuteen liittyvät laskelmat.

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • kehittää asiakaslähtöisiä liiketoimintamalleja ja -prosesseja
 • kehittää asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluja
 • valita oikeat markkinointitoimenpiteet eri kohderyhmille
 • hinnoitella tuotteita ja palveluita
 • käynnistää liiketoimintaa ja perustaa yrityksen.

Opintojaksolla kehitetään pääsääntöisesti täysin uutta liikeideaa, mutta opiskelijan on myös mahdollista ehdottaa olemassa olevan yrityksen liikeidean kehittämistä.

Oppimateriaali

 • Bergström, S. ja Leppänen, A. 2015. Yrityksen asiakasmarkkinointi. Edita (Laureassa kirjana ja e-kirjana)
 • Yrityksen perustamisoppaat.
 • Ohjaajien luennot.

Materiaalit on määritelty yksityiskohtaisesti Optimassa.

Oppimisympäristö

Opintojakso toteutetaan Optima-oppimisympäristössä. Lisäksi käytetään Zoom-verkkotapaamisia sekä tehdään tiimityöskentelyä koko opintojakson ajan viikoittain. Suurin osa tehtävistä tehdään tiimissä.

Arviointi

Henkilökohtainen tentti (30%) arvioidaan arvosanalla 1 - 5.
Tiimin projekti (70%) arvioidaan arvosanalla 1 - 5.
Opintojakson lopussa tehdään itsearviointi sekä pidetään ohjattu palautekeskustelu Zoomissa.

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää molempien osa-alueiden suorittamista hyväksytysti.

Arviointi perustuu Laurean arviointikriteereihin tasolla 1.

Tarkemmat arviointikriteerit on esitetty toteutuksen ops.laurea.fi-kuvauksessa.

Aikataulu

ma 24.02.2020 klo 17.00–18.00 Zoom-luento
su 01.03.2020 klo 16.00–17.00 DL YRITYSIDEA DL yritysidea
ma 02.03.2020 klo 17.00–19.00 Zoom
ma 09.03.2020 klo 18.00–18.30 dl palaute yritysideaan
ma 16.03.2020 klo 16.00–16.30 DL LTS 1-2 ja VPC
ma 16.03.2020 klo 17.00–19.00 BMC, markkinointi
ma 23.03.2020 klo 16.30–17.30 DL BMC
ma 30.03.2020 klo 16.00–16.30 DL väliesitys video
ma 30.03.2020 klo 17.00–19.00 BMC purku ja testaus Zoom
la–su 4.4.–5.4.2020 VERKKOTENTTI Optimassa: verkkotentti auki ajalla 4.-5.4. (kesto 60 min)
ma 06.04.2020 klo 16.00–17.00 DL konseptit ja testauslomake
to 30.04.2020 klo 14.00–15.00 DL LTS 3-8, BMC ja itsearviointi
ti 05.05.2020 klo 17.00–21.00 LOPPUESITYKSET Zoom
su 10.05.2020 klo 16.00–17.00 DL arvioitava työ

Muutokset aikatauluun ovat mahdollisia.

Avoimen AMK:n opiskelijoille on varattu 5 paikkaa.

Lisätietoja: