Siirry sisältöön

Koulutuksessa suoritetaan joustavasti verkossa toteutettavia opintoja ja aiempi osaamisesi huomioidaan osana henkilökohtaista oppimissuunnitelmaasi. Opintojasi tuetaan sekä yksilöllisesti että pienryhmien tapaamisessa mahdollistaen osaamisen ja oppimisen jakamisen.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: 1. Sosionomit, joilta puuttuu varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus JA 2. Suomessa tai ulkomailla toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon omaavat henkilöt.
 • Hakuaika: 4.9.-15.10.2023
 • Ajoitus: 31.10.2023-12.12.2024
 • Laajuus: 60-70 op
 • Sijainti: Verkkokoulutus, jossa hyödynnetään Zoom-etäyhteyttä ja verkko-oppimisalustaa
 • Hinta: Maksuton osallistujalle (Koulutuksen rahoittaa Jatkuvan oppimisen palvelukeskus Jotpa)

Varhaiskasvatuksen sosionomi - koulutushankkeen esittely

Hanke on saanut rahoituksen koulutuksen toteuttamiseksi syksystä 2023 vuoden 2024 loppuun asti Jatkuvan oppimisen ja työllistämisen palvelukeskukselta, Jotpalta. Laurea-ammattikorkeakoulu, Karelia-ammattikorkeakoulu ja Metropolia-ammattikorkeakoulu suunnittelevat ja toteuttavat yhteistyönä koulutushankkeen ja opintokokonaisuudet. 

Varhaiskasvatuspalvelujen ajankohtaisen osaamisen uudistamisen tarpeisiin vastataan varhaiskasvatuksen sosionomin opinnoilla. Koulutukseen osallistujien osaaminen kehittyy työelämälähtöisesti ja työura varhaiskasvatuksen tehtävissä mahdollistuu.

Koulutuksessa pilotoidaan työelämälähtöisen ja uudistuvan pedagogiikan menetelmiä ja kehitetään opintojen ohjausta ja koulutusprosesseja opiskelijalähtöisesti. Kehittävällä arvioinnilla saadaan opiskelijoilta ja työnantajilta palautetta koulutuksen jatkuvaksi kehittämiseksi ja hankkeesta tuotettavaa julkaisua varten.

Koulutushankkeen aikana tehdään yhteistyötä työnantajien kanssa tavoitteena mahdollistaa opiskelijoille opintojen suorittaminen työn ohessa ja työn opinnollistamisen opiskelijan varhaiskasvatuksen osaamisen vahvistamiseksi.

Kysyttävää? Otathan yhteyttä.

Lisätietoja koulutuksesta

 • Kohderyhmä 

  1. Sosionomitutkinnon suorittaneet henkilöt, joilta puuttuu varhaiskasvatuksen kelpoisuus sosionomitutkinnosta. Koulutus tuottaa varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden.

  2. Suomessa tai ulkomailla toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon (ammattikorkeakoulu tai yliopiston) omaavat henkilöt. Koulutus tuottaa kelpoisuuden sosionomitutkintoon hakeutumiseksi. Kun opiskelija on hakenut ja tullut valituksi sosionomitutkinto-opiskelijaksi, tässä koulutuksessa suoritetut opinnot voidaan hyväksyä osaksi sosionomitutkintoa.

  Koulutukseen voidaan ottaa lähihoitajat, joilla ei ole varhaiskasvatustehtäviin kelpoisuutta ja jotka eivät ole varhaiskasvatustyössä koulutuksen alkaessa 31.10.2023. Jotpan rahoituspäätöksen mukaisesti koulutukseen ei voida ottaa mukaan varhaiskasvatustyössä olevia kelpoisia lastenhoitajia (Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneita).

 • Sisältö, ohjelma ja tavoitteet 

  Koulutus toteutetaan verkossa ja suomen kielellä. Koulutus toteutetaan Zoom- etäyhteyden kautta. Zoom-linkki ja Zoom-tapaamisen ohjeet toimitetaan valituille opiskelijoille.

  Sosionomitutkinnon omaaville koulutus on yhteensä 60 op, mikä sisältää varhaiskasvatuksen opintoja (30 op), kehittämistehtävän (15 op) / opinnäytetyön (15 op) sekä työssä oppimisen / harjoittelun (15 op). Koulutus tuottaa sosionomitutkinnon omaaville varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuspalveluissa.

  Suomalaisen tai ulkomaisen toisen asteen ammatillisen tutkinnon tai muun alan korkeakoulututkinnon omaaville koulutus on yhteensä 70 op, mikä sisältää sosiaalialan opintoja (50 op) ja varhaiskasvatuksen opintoja (10 op) sekä valinnaisia opintoja (10 op), joihin tarjotaan opintoja osaamistarpeiden mukaisesti.

  Kunkin opiskelijan opiskeluvalmiudet ja aiempi osaaminen kartoitetaan ja mahdollistetaan osaamisen tunnistamista ja tuetaan työn opinnollistamista. Ohjausta ja tukea tarjotaan oppimistarpeisiin yksilöllisesti, pien- ja koulutusryhmittäin. Kullekin opiskelijalle nimetään ohjaava lehtori, tuutoropettaja.

  Opiskelijoita tuetaan vertaisryhmätapaamisissa, joissa jaetaan oppimista ja osaamista. Ammattikorkeakoulujen tuki- ja hyvinvointipalvelut ovat osallistujien saatavissa koko ajan joustavasti ja annetaan opinto-ohjausta opiskelijan oppimisedellytysten mukaisesti. Opiskelijan tarpeiden mukaisesti tarjotaan erityisopettajan, lukiopettajan, tms. asiantuntijan tukea sekä opintohallinnon palvelut ja IT-tukipalvelut ovat opiskelijoiden käytettävissä.

   

 • Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden opinnot 60 op 

  Sosionomitutkinnon omaaville, joilta puuttuu varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus. Koulutuksen suoritettuasi saat varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuuden.

  Moduulit:
  Opiskelijan aiempi osaaminen kartoitetaan koulutuksen alussa. Opiskelija voi suorittaa joustavasti harjoittelua / työssä oppimista ja opinnäytetyötä / kehittämistehtävää vuonna 2024 oman aikataulunsa mukaisesti.


  Ajoitus:
  Koulutus (60 op) toteutuu arkisin maanantai – perjantai klo 14.30 – 17.30 välisenä aikana. Koulutus alkaa 31.10.2023 ja päättyy vuonna 2024 opiskelijan valmistumiseen varhaiskasvatuksen sosionomina.

  Syyslukukausi 2023 aikataulu opintojaksoineen
  Orientoituminen opiskeluun
  31.10. 2023 tiistai klo 14.30-17.30 aloitus
  23.11. 2023 torstaina klo 14.30-17.30

  Varhaiskasvatuksen osaamisen perusteet
  9.11.2023 torstai klo 14.30-17.30
  30.11. 2023 torstai klo 14.30-16.00
  12.12. 2023 tiistai klo 14.30-16.00
  Opintojakso jatkuu tammikuussa 2024.

  Suullinen ja kirjallinen viestintä 5 op opiskelijan osaamistarpeiden mukaisesti
  15.11. 2023 tiistai klo 14.30– 17.30
  13.12. 2023 keskiviikko klo 14.30-17.30
  Opintojakso jatkuu tammikuussa 2024.

  Koulutuksen aikana sovitaan pienryhmittäin ja yksilöllisiä opintojen ohjausaikoja kouluttajien ja osallistujien kesken.
  Kevät – syys 2024 opintojaksojen aikataulusta tiedotetaan valittuja opiskelijoita marraskuussa 2023.

 • Varhaiskasvatuksen sosionomin osaamiseen valmentavat opinnot 60 op -70 op 

  Suomessa tai ulkomailla toisen asteen ammatillisen tai korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneille henkilöille

  Osaamistavoitteet:
  Koulutus tuottaa kelpoisuuden sosionomitutkintoon hakeutumiseksi. Kun opiskelija on hakenut ja tullut valituksi sosionomitutkinto-opiskelijaksi tässä koulutuksessa suoritetut opinnot voidaan hyväksyä osaksi sosionomitutkintoa

  Moduulit:
  Opintojen laajuus on 60 op - 70 op. Koulutuksessa on sosionomin osaamisen perusteita ja täydentävää suuntautumista varhaiskasvatuksen osaamiseen. Opiskelijan aiempi osaaminen kartoitetaan koulutuksen alussa. Syksyllä 2023 käynnistyvät opintojaksot, jotka jatkuvat vuonna 2024.

  Ajoitus:
  Koulutus toteutuu arkisin maanantai – perjantai klo 14.30 – 17.30 välisenä aikana. Koulutus alkaa 7.11.2023 ja päättyy viimeistään 12.12.2024. Koulutuksen alussa sovitaan pienryhmittäin ja yksilöllisiä opintojen ohjausaikoja kouluttajien ja osallistujien kesken. Koulutuksesta opiskelija voi valmistua joustavasti 2024 aikana, kun opinnot (60 op) on suoritettu ja arvioitu.

  Syyskausi 2023 aikataulu

  Opiskeluun orientoituminen ja ammatillinen kasvu
  9.11 2023 tiistai klo 14.30-17.30 koulutuksen aloitus
  13.11. 2023 klo 14.30 - 17.30
  4.12. 2023 klo 14.30-17.30

  Suullinen ja kirjallinen viestintä
  15.11. 2023 tiistai klo 14.30– 17.30
  13.12. 2023 keskiviikko klo 14.30-17.30
  Opintojakso jatkuu tammikuussa 2024.

  Kevät – syys 2024 aikataulusta tiedotetaan valittuja opiskelijoita marraskuussa 2023.

 • Materiaalit 

  Koulutus toteutetaan suomen kielellä. Koulutusmateriaalit jaetaan verkkoalustalla, jolla kerrotaan koulutuksen suorittamisesta ja tehtävistä.

 • Koulutukseen hakeminen 

  Koulutus on maksuton osallistujille. Koulutukseen haku on 4.9.-15.10.2023 välisenä aikana. Koulutuksen valinnat ilmoitetaan viimeistään 20.10.2023. Valitut opiskelijat jaetaan tasan Laurean, Karelian ja Metropolian kesken. Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa ja ei vaadi kampuksella opiskelua. 

  Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Täytäthän tietosi huolellisesti lomakkeelle. 

  Hae mukaan koulutukseen!

  Jos sinulla on kysyttävää hakuun liittyen, voit ottaa yhteyttä: avoinamk@laurea.fi

  Valituille opiskelijoille lähetetään tarkemmat tiedot koulutuksen aloitukseen liittyen sekä heille toimitetaan ohjeet ja linkki ensimmäiseen Zoom-tapaamiseen.

 • Kouluttajat 

  Koulutukseen hakemiseen liittyvät yhteydenotot: avoinamk@laurea.fi

  Kouluttajat

  Laurea-ammattikorkeakoulu

  Säde Siljamo, Lehtori

   

  Maarit Koskinen, Lehtori

   

  Metropolia-ammattikorkeakoulu

  Saila Nevanen, Yliopettaja

   

  Karelia-ammattikorkeakoulu

  Tiina Maaranen, Opettaja

   

  Antti Raekorpi, Lehtori

 

Rahoittaja:

Rahoittaja_Jotpa_fi[1].png

Järjestäjät:

laurea-vaakalogo_RGB.pngKarelia_AMK_logo_RGB.jpgmetropolia_s_orange.png