Siirry sisältöön

Yhteistoimintamallit logistiikka-alueilla - ResLog

  • Toteutusaika:1.11.2013 - 15.9.2014
  • Rahoittaja:Uudenmaan liitto MaKeRa
  • Tutkimusalue:
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Logistiikka-alueet ovat pääasiallisesti kuljetusintensiivisten yritysten sijoittumispaikkoja. Alueille kohdistuu merkittävää tavara- ja henkilöliikennettä sekä erinäisten palveluiden tarpeita. Keskittämättömästi koordinoituna, alueiden logistiikka näyttäytyy kokonaisuutena hallitsemattomana. Projektin tavoitteena on kehittää ja koordinoida yritysten resurssitehokkuutta ja yhteistyötä kahdella pilotoitavalla logistiikka-alueella. Projektissa selvitetään kohdealueiden yritysten mahdollisuudet yhteistyöhön sekä yhteistyön kohteet. Yrityksille kehitetään liiketoiminnallinen ratkaisumalli yhteistyön toteuttamiseksi ja se räätälöidään niin yritys- kuin aluekohtaisesti. Samalla tutkitaan myös eri verkostokohtamisen malleja ja keinoja. Tavoitteeseen pääsemiseksi, yrityksissä tehdään resurssitehokkuuden kartoitukset sekä järjestetään yhteistyötilaisuuksia. Saatujen tulosten perusteella kehitetään ratkaisu resurssitehokkaan yhteistyön toteuttamiseksi. Projektin tulokset raportoidaan ja esitellään yrityksille ja muille sidosryhmille. Projektin toimenpiteet on jaoteltu seuraaviin kokonaisuuksiin:

  1. Yhteistyön kohteiden seikkaperäinen kartoitus yrityksissä
  2. Yritysyhteistyötilaisuuksien järjestäminen sekä verkostojohtamisen mallien selvittäminen
  3. Ratkaisumallien laatiminen
  4. Saatujen tulosten pilotointi alue- ja yrityskohtaisesti
  5. Projektin raportointi sekä
  6. Osaamisen kehittäminen ja osaavan työvoiman turvaaminen.