Siirry sisältöön

Yhdessä terveempi Uusimaa

Yhdessä terveempi Uusimaa -hanke toteuttaa Uudenmaan liiton Älykkään erikoistumisen strategian Human Health Tech -kärkiteemaa kokoamalla uusmaalaiset teeman toimijat laajaksi sitoutuneeksi verkostoksi, jolla on monipuoliset yhteydet EU-maiden vastaaviin organisaatioihin. Hanke tukee myös aluetason eurooppalaista yhteistyötä. Hankkeen työpajat vahvistavat käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja yhteiskehittelyn osaamista. Lisäksi yhtenä tuotoksena syntyy ns. Käyttäjäpoolipalvelun toimintamalli, jonka hyödyntäminen helpottaa terveysteknologiaratkaisujen nopeaa pilotointia ja validointia. Yhdessä terveempi Uusimaa -hanke keskittyy ihmisten oma-aloitteisen terveyden edistämisen ja tarvittaessa ammattilaisten ohjaaman omahoidon ratkaisujen ja näihin teemoihin kiinnittyvien kansainvälisten TKI-konsortioiden rakentumisen edistämiseen. Tällä alueella myös uusmaalaisilla toimijoilla on mahdollisuus saavuttaa globaalit markkinat.

  • Toteutusaika:1.12.2015 - 31.12.2017
  • Rahoittaja:Uudenmaan liitto MaKeRa
  • Tutkimusalue:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Yhdessä terveempi Uusimaa -hanke toteuttaa Uudenmaan liiton Älykkään erikoistumisen strategian (RIS3) Terveys ja hyvinvointi (Human Health Tech)  -kärkiteemaa kokoamalla uusmaalaiset teeman toimijat laajaksi sitoutuneeksi verkostoksi, jolla on monipuoliset yhteydet EU-maiden vastaaviin organisaatioihin. Hanke tukee myös aluetason eurooppalaista yhteistyötä. Hankkeen työpajat vahvistavat käyttäjäkeskeisen suunnittelun ja yhteiskehittelyn osaamista. Lisäksi yhtenä tuotoksena syntyy ns. Käyttäjäpoolipalvelun toimintamalli, jonka hyödyntäminen helpottaa terveysteknologiaratkaisujen nopeaa pilotointia ja validointia. Hankeviestintä hyödyntää pääasiassa sähköisiä kanavia. Viestinnässä pilotoidaan vuorovaikutteista ”Nettiradiota”.

Yhdessä terveempi Uusimaa -hanke keskittyy ihmisten oma-aloitteisen terveyden edistämisen ja tarvittaessa ammattilaisten ohjaaman omahoidon ratkaisujen ja näihin teemoihin kiinnittyvien kansainvälisten TKI-konsortioiden rakentumisen edistämiseen. Tällä alueella myös uusmaalaisilla toimijoilla on mahdollisuus saavuttaa globaalit markkinat. 

Hankkeen toteuttaa Laurea-ammattikorkeakoulu. Hankkeen kesto on 22 kuukautta, 1.12.2015–30.9.2017. Kokonaisbudjetti on 136.345 euroa.