Siirry sisältöön

Tulevaisuuden polku

Tulevaisuuden polku (Future path) on Euroopan unionin sisäasioiden, AMIF-rahastosta rahoitettu, vuoden kestävä pilottihanke. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja toimeenpanna Irakin markkinoiden ja yhteiskunnan erityispiirteet huomioiva yrittäjyysvalmiuksia kehittävä koulutuskokonaisuus. Pilottiprojektin kohderyhmänä ovat irakilaiset turvapaikanhakijat. Tavoitteena on vahvistaa turvapaikanhakijoiden ymmärrystä toimeentulon mahdollisuuksista Irakissa ja luoda koulutusmalli, joka edistää irakilaisten turvapaikanhakijoiden yrittäjyysvalmiuksia, omatoimisuutta ja itsevarmuutta yrittäjyyteen ryhtymiseksi.

  • Toteutusaika:1.8.2019 - 31.7.2020
  • Rahoittaja:EU Sisäasioiden rahasto
  • Tutkimusalue:Yhtenäinen turvallisuus
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI