Siirry sisältöön

Toimijuudella tulevaisuuteen

Valtakunnallisessa hankkeessa on tarkoituksena kehittää ohjaus-, opetus- ja opiskeluhuoltohenkilöstön ohjausosaamista. Tavoitteena on, että tulevaisuusorientoitunutta ohjausta toteutetaan kaikilla kouluasteilla ja työelämän skenaarioiden tunnistamiseen perustuvaa ohjauskulttuuria rakennetaan organisaatioissa. Hankkeessa luodaan toimintamalleja, joiden avulla opiskelijat voivat edistää kykyään arvioida osaamistaan ja kiinnostuksiaan sekä valmiuksiaan jatkokoulutus- ja työllistymismahdollisuuksien suhteen.

  • Toteutusaika:1.4.2019 - 30.6.2021
  • Rahoittaja:OPH
  • Tutkimusalue:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI