Siirry sisältöön

TEKNO - Terveys- ja hyvinvointiteknologiaosaaminen sujuvaksi

Teknologioiden hallinta on merkittävä menestystekijä sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutoksessa. TEKNO-hankkeessa kehitetään koulutusta ja verkostoja, joilla edistetään sote-alan terveys- ja hyvinvointiteknologiaosaamista niin työntekijöiden kuin heidän asiakkaidensa hyväksi. Hankkeella halutaan tavoitteellisesti tukea sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden sekä yksittäisen kansalaisen “smart citizen” hyvinvointi- ja terveysteknologiaosaamista.

  • Toteutusaika:1.3.2017 - 28.2.2019
  • Rahoittaja:ESR 2014-2020
  • Tutkimusalue:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutos ja omaehtoisen terveydenhallinnan korostuminen aiheuttavat paineita alalla työskentelevien teknologiaosaamiselle ja alan yritysten palvelutuotannolle. Muutos haastaa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia että asiakkaita hyödyntämään teknologisia ratkaisuja yhä enemmän. Tämän vuoksi alan ammattilaisilla tulee olla riittävä tietämys olemassa olevista teknologiaratkaisuista sekä ohjausosaamista teknologian käytön ohjaamiseksi asiakkaalle. Teknologiaosaaminen on myös kilpailuvaltti niin alan ammattilaisille, alalle valmistuville kuin alan yrityksille.

TEKNO-hankkeella tuetaan sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden, alan opiskelijoiden sekä yksittäisen kansalaisen hyvinvointi- ja terveysteknologiaosaamista. Lisäksi hankkeen avulla luodaan uutta asiakasymmärrystä ja liiketoimintaosaamista Uudellemaalle. Hankkeessa toteutetaan uudenlaisia koulutusratkaisuja sekä palvelu- ja tuotekehitystä yli toimialarajojen toteutettavan yhteistyön myötä. Koulutuksen suunnittelun apuna käytettiin Vantaan ja Porvoon kaupunkien kotihoidolle tehtyä teknologiaosaamisen kartoituskyselyä. Teknologiaosaamisesta tulee hankkeen myötä osa sosiaali- ja terveysalan koulutusta sekä alan ammattilaisten ammatti-identiteettiä.

Hankkeen virtuaalisena hyvinvointi- ja terveysteknologia-alustana käytetään kansainvälisestikin palkittua Seniori365.fi-sivustoa, joka edistää loppukäyttäjien teknologiaosaamista kotona ja kokoaa yhteen teknologia-alan yritykset tuotteineen. Erilaisilla matalan kynnyksen keskustelualustoilla tuetaan myös muun muassa start-up yrittäjien ja jo pidempään alalla toimineiden yrittäjien verkostoitumista esim. sosiaalisessa mediassa.

TEKNO-hankkeen päätoteuttajana toimii Laurea-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina toimivat Posintra Oy, Upgraded sekä Vantaan Invalidit. Hankkeen toiminta-aika on 1.3.2017–29.2.2019. Hankkeen kokonaisbudjetti on 437 931 €. Projektin päärahoittaja on Euroopan Sosiaalirahasto ESR.