Siirry sisältöön

Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta (Sotetie)

  • Toteutusaika:1.9.2019 - 31.12.2021
  • Rahoittaja:ESR 2014-2020
  • Tutkimusalue:Pedagogiikka
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Avaa hanketoiminnasta kertova juliste >>

Laurea ammattikorkeakoulu koordinoi SOTETIE-hankkeessa työpakettia, jossa kehitetään sote-alan jatkuvan, työelämälähtöisen oppimisen malli, joka sisältää koulutusten suunnittelun, joustavan toteutuksen ja arvioinnin korkeakoulun ja työelämän yhteistyönä.

Laurean asiantuntijarooli on keskeinen erityisesti, kun hankkeessa yhteiskehitetään jatkuvaa oppimista vahvistavien koulutusten vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointimenetelmiä ja välineitä.

Vastaa kyselyyn koulutuksen vaikutuksista ja vaikuttavuudesta!

Linkki kyselyyn

 

Tule mukaan kehittämään työkaluja ja menetelmiä oppimisen arviointiin

Toukokuussa 2020 toteutettiin ensimmäisen vaiheen rinnakkaisia työpajoja digitaalisesti 13.5. ja 14.5. Nämä saivat jatkoa toisen vaiheen työpajassa 9.6. Työpajoissa pohdittiin sitä, mitä koulutuksen vaikutus ja vaikuttavuus ovat eri toimijoiden - opiskelija, työelämä ja oppilaitos - näkökulmista sekä sitä, miten vaikutusta ja vaikuttavuutta arvioidaan ja voitaisiin arvioida. Kevään työpajat toteutettiin SOTETIE - ja SotePeda -hankkeiden yhteistyönä. 

Kevään liittyvistä työpajoista on julkaistu useita artikkeleita (ks. Hankkeen julkaisut alla).

Hankkeen julkaisut

2020

Ranta, L. & Kantola, T. (2020). Ideointia koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arvioinnin kehittämiseksi. Laurea Journal. Vaikuttava korkeakoulu. https://journal.laurea.fi/ideointia-koulutuksen-vaikutuksen-ja-vaikuttavuuden-arvioinnin-kehittamiseksi/

Ranta, L., Kantola, T., Saranki-Rantakokko, S. (2020). Mitä koulutuksen vaikutus ja vaikuttavuus ovat? - erikoistumiskoulutusten opettajien, opiskelijoiden ja työelämän kokemuksia. Laurea Journal. Vaikuttava korkeakoulu. https://journal.laurea.fi/mita-koulutuksen-vaikutus-ja-vaikuttavuus-ovat-erikoistumiskoulutusten-opettajien-opiskelijoiden-ja-tyoelaman-kokemuksia/

Saranki-Rantakokko, S., Kantola, T., & Ranta, L. (2020). Erikoistumiskoulutuksien vaikutus ja vaikuttavuus - Asiakasymmärrystä etsimässä. SOTETIE-Blogi, Savonia-ammattikorkeakoulu.

2019

Kantola, T., & Ranta, L., & Sarja, J. (2019). Näkökulmia koulutuksen vaikutuksen ja vaikuttavuuden arviointiin. Jatkuvaa oppimista työyhteisössä. SOTETIE-Blogi, Savonia-ammattikorkeakoulu.

Sarja, J., Kantola, T., & Ranta, L. (2019). Koulutuksen vaikuttavuuden arviointi taloudellisesta näkökulmasta. SOTETIE-Blogi, Savonia-ammattikorkeakoulu.

Lue SOTETIE-Blogi

Lisätietoa hankkeesta:

Liisa Ranta, koordinaattori; lehtori, TtM; Laurea Lohja; liisa.ranta(at)laurea.fi

Tarja Kantola, projektipäällikkö; yliopettaja, FT; Laurea Porvoo; tarja.kantola(at)laurea.fi

 

Yhteyshenkilö: