Siirry sisältöön

Sometaduuniin - Sosiaalinen media työnhaun ja rekrytoitumisen apuna

Sometaduuniin-hankkeen tavoitteena oli kehittää osaamista sosiaalisen median hyödyntämiseksi työnhaussa ja työllistymisessä sekä tähän liittyvää ohjausosaamista. Hanke tuotti Someta Duuniin -opinnot opiskelijalle sekä Murroskauden ohjaaja ja e-portfolion pedagoginen käyttö -koulutukset ohjaus- ja opetushenkilöstölle DigiCampukselle sekä materiaalia teemasta. Lisäksi hanke kehitti erilaisia toimintamalleja työnantajien ja opiskelijoiden kohtaamiseksi verkossa.

  • Toteutusaika:1.10.2016 - 31.12.2019
  • Rahoittaja:ESR 2014-2020
  • Tutkimusalue:Pedagogiikka
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Valtakunnallisessa hankkeessa tuettiin korkeakoulujen ohjaustoimijoiden, opiskelijoiden sekä työnantajien valmiuksia edistää työnhaun ja oman osaamisen markkinoinnin ja tuotteistamisen taitoja sosiaalista mediaa hyödyntäen ja virtuaalisia kohtaamisia opiskelijoille ja työnantajille kehittäen.

Hankkeessa selvitettiin sosiaalisen median avulla tapahtuvan työnhaun ja rekrytoitumisen käytäntöjä ja tehtiin niitä näkyväksi  korkeakoulujen henkilökunnalle, opiskelijoille ja työelämälle.  Tiedon pohjalta kehitettiin, suunniteltiin ja toteutettiin valtakunnallisesti hyödynnettävissä olevia koulutuspaketteja korkeakoulujen ohjaustoimijoille ja opiskelijoille.  Rekrytoitumisen edistämiseksi kokeiltiin virtuaalisia kohtaamisia työnantajille ja opiskelijoille.

Laurean rooli hankkeessa oli erityisesti ideoida ja testata opiskelijoiden ja työnantajien välisiä virtuaalisia kohtaamisia. Lisäksi Laurean erityistehtävä oli kehittää portfoliokäytänteitä.

Hanketta veti Tampereen ammattikorkeakoulu, jossa projektipäällikkönä toimi Outi Rantanen (outi.rantanen(a)tuni.fi). Laureassa projektia veti Anna Nykänen (anna.nykanen(a)laurea.fi). Mukana olivat lisäksi Lapin ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto. Hanke sai ESR-rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämänä.

Lue lisää Sometaduuniin-hankkeen tuloksista hankkeen kotisivuilta

Tutustu Someta duuniin julkaisuun

Yhteyshenkilö:

Tutustu tutkimusalueeseen

Laurean pedagogiset projektit keskittyvät erityisesti korkeakoulutuksen kehittämisen haasteisiin.

lue lisää tutkimusalueesta