Siirry sisältöön

Sometaduuniin - Sosiaalinen media työnhaun ja rekrytoitumisen apuna

Sometaduuniin-hankkeen tavoitteena on kehittää osaamista sosiaalisen median hyödyntämiseksi työnhaussa ja työllistymisessä sekä tähän liittyvää ohjausosaamista. Hanke on tuottanut Someta Duuniin -opinnot opiskelijalle sekä Murroskauden ohjaaja ja e-portfolion pedagoginen käyttö -koulutukset ohjaus- ja opetushenkilöstölle sekä materiaalia teemasta. Lisäksi hanke on kehittänyt erilaisia toimintamalleja työnantajien ja opiskelijoiden kohtaamiseksi verkossa.

  • Toteutusaika:1.10.2016 - 31.12.2019
  • Rahoittaja:ESR 2014-2020
  • Tutkimusalue:Pedagogiikka
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Valtakunnallisessa hankkeessa tuetaan korkeakoulujen ohjaustoimijoiden, opiskelijoiden sekä työnantajien valmiuksia edistää työnhaun ja oman osaamisen markkinoinnin ja tuotteistamisen taitoja sosiaalista mediaa hyödyntäen ja virtuaalisia kohtaamisia opiskelijoille ja työnantajille kehittäen.

Hankkeessa selvitetään sosiaalisen median avulla tapahtuvan työnhaun ja rekrytoitumisen käytäntöjä ja tehdään niitä näkyväksi  korkeakoulujen henkilökunnalle, opiskelijoille ja työelämälle.  Tiedon pohjalta kehitetään, suunnitellaan ja toteutetaan valtakunnallisesti hyödynnettävissä olevia koulutuspaketteja korkeakoulujen ohjaustoimijoille ja opiskelijoille.  Rekrytoitumisen edistämiseksi kokeillaan virtuaalisia kohtaamisia työnantajille ja opiskelijoille.

Laurean rooli hankkeessa on erityisesti ideoida ja testata opiskelijoiden ja työnantajien välisiä virtuaalisia kohtaamisia. Jos haluat kumppaniksi kohtaamisiin, otathan yhteyttä. Lisäksi Laurean erityistehtävä on kehittää portfoliokäytänteitä.

Hanketta vetää Tampereen ammattikorkeakoulu, jossa projektipäällikkönä toimii Outi Rantanen (outi.rantanen(a)tamk.fi). Mukana ovat lisäksi Lapin ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto. Hanke saa ESR-rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämänä.

Lue lisää Sometaduuniin-hankkeen kotisivuilta

Yhteyshenkilö:

Tutustu tutkimusalueeseen

Laurean pedagogiset projektit keskittyvät erityisesti korkeakoulutuksen kehittämisen haasteisiin.

lue lisää tutkimusalueesta