Siirry sisältöön

Simulaatiomalli ammattikielen tukena maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille (mm.Degree) sekä jo työelämässä oleville sairaahoitajille.

Hoidetaan simuloiden suomeksi -hankkeessa luodaan erityisesti Nursing Degree -opiskelijoiden työelämätaitoja tukeva koulutusmalli, jossa suomen kielen taitojen syventäminen integroituu substanssiaineiden opetukseen ja kliiniseen harjoitteluun. Koulutusmallissa hyödynnetään substanssiopettajan ja suomi toisena kielenä -opettajan yhteistyötä sekä simulaatio-oppimisympäristöä.

  • Toteutusaika:1.9.2019 - 31.12.2020
  • Rahoittaja:OKM Erityisavustus
  • Tutkimusalue:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI