Siirry sisältöön

Seniors Accessing Technologies for Co-Housing with E-Learning (SATCHEL)

SATCHEL-hankkeen tavoitteena on vahvistaa ikääntyneiden mahdollisuuksia toimia aktiivisina kansalaisina erityisesti asumisyhteisöjen ja muiden ikääntyneiden itse rakentamien yhteisöjen rakenteita ja käytänteitä kehitettäessä. Lisäksi hanke tukee ikääntyneiden tieto- ja viestintätekniikan käyttötaitojen vahvistumista heidän tallentaessaan omia elämänhistorioitaan ja yhteisöjensä historioita digitaaliseen muotoon.

 • Toteutusaika:1.8.2013 - 31.7.2015
 • Rahoittaja:LLP Grundtvik
 • Tutkimusalue:
 • Projektityyppi:International RDI

SATCHEL-hankkeen tavoitteena on vahvistaa ikääntyneiden mahdollisuuksia toimia aktiivisina kansalaisina erityisesti asumisyhteisöjen ja muiden ikääntyneiden itse rakentamien yhteisöjen rakenteita ja käytänteitä kehitettäessä. Lisäksi hanke tukee ikääntyneiden tieto- ja viestintätekniikan käyttötaitojen vahvistumista heidän tallentaessaan omia elämänhistorioitaan ja yhteisöjensä historioita digitaaliseen muotoon.

Laurea toimii hankkeen koordinoijana. Suomessa Laurean kumppani on Loppukiri-asuinyhteisö, Aktiiviset Seniorit ry. Kansainvälisiä hankekumppaneita ovat Citilab/Seniorlab Cornellàsta Barcelonan metropolialueelta ja Manchesterin kaupungin Digital Development Agency.

Avaintoimijoita ovat kumppaniorganisaatioiden lisäksi suomalaiset, englantilaiset ja espanjalaiset ikääntyneet, joiden osallistumisen kumppanimaissa järjestettäviin työpajoihin hankerahoitus mahdollistaa.

Hankkeen tuotoksena syntyy:

 1. Yksilöiden elämäntarinat (videoita, valokuvia, musiikkia, blogeja) talletettuna open access –arkistoon internetiin.
 2. Hankkeessa käytettyjen digitaalisten oppimismateriaalien open access –arkisto internetiin.
 3. Digitaalisten teknologioiden työkalupakki ikääntyneiden käyttöön.
 4. Englanninkielinen video Loppukiristä teemalla ”Miten rakentaa ikääntyneiden asumisyhteisö?”
 5. Toteutussuunnitelma Manchesteriin rakennettavaa ikääntyneiden asumisyhteisöä varten.
 6. Hankkeen loppunäyttely Suomessa keväällä 2015, joka esittää kaikki em. tuotokset. 

  Hanke alkoi 1.8.2013 ja se päättyy 31.7.2015. Rahoitus on saatu EU-LLP Grundtvig-ohjelmasta (Oppimiskumppanuudet). Hankkeen budjetti on Laurean osalta 16.000 euroa, jolla rahoitetaan sekä Laurean henkilökunnan että suomalaisten ikääntyneiden matkoja kumppanien järjestämiin työpajoihin. Koko konsortion yhteenlaskettu budjetti on 58.000 euroa.