Siirry sisältöön

Ruokaa luonnosta

4H ja Laurea tekevät yhteistyössä villiyrttiosaamisen kehittämisessä ja villiruuan hyödyntämisessä elintarvikealalla uudessa Ruokaa luonnosta –yhteistyöhankkeessa. Hanketta rahoittaa Uudenmaan ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. 4H-järjestö kouluttaa yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa nuorista villiyrttiosaajia ja -yrittäjiä. Yli kaksi vuotta kestävässä hankkeessa Laurea toimii yhteistyössä 4H:n kanssa vastaten hankkeessa villiyrttien käytön kehittämisestä, ammattikeittiöverkostoista järjestäen erilaisia työpajoja ja villiyrttiseminaarin projektin aikana. Laurea järjestää myös opetusta opiskelijoille, valmennusta ravintola-alan toimijoille villiyrttien käytöstä ruoanvalmistuksessa sekä tekee yhteistyötä luonnontuotealan toimijoiden kanssa villiyrttien käytön edistämiseksi.

 • Toteutusaika:1.4.2018 - 31.5.2021
 • Rahoittaja:M-S maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020
 • Tutkimusalue:Palveluliiketoiminta ja kiertotalous
 • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Ruokaa luonnosta –yhteistyöhankkeessa rakennetaan ammattimainen villiruoan koulutus, keruu-, jalostus- ja jakeluverkosto Uudellemaalle. Hankkeessa tarjotaan luonnontuotealan koulutusta villiyrttien tunnistamiseen, kestävään keruuseen ja jalostamiseen sekä tukea luonnontuotealan 4H-yrityksien perustamiseen. Hankkeessa pilotoidaan erilaisia villiyrttien keruuseen ja toimitukseen liittyviä liiketoiminnan muotoja Uudenmaan alueella. Hankkeen päätoteuttaja on Suomen 4H-liitto ja osatoteuttaja Laurea-ammattikorkeakoulu.

Hankkeen tavoitteena rakentaa ammattimainen ja koordinoitu villiyrttien koulutus, keruu-, jalostus- ja jakeluverkosto Uudellemaalle kouluttamalla nuoria, tarjoamalla nuorille mahdollisuus lähteä luonnontuotealan 4H-yrittäjäksi pilotoimalla erilaisia villiyrttien toimitusketjuja.

Ruokaa luonnosta –yhteistyöhankkeen tavoitteet:

 1. Rakentaa Uudellemaalle ammattimainen ja koordinoitu villiruokaverkosto yhteistyössä kumppanien kanssa
 2. Kasvattaa erityisesti nuorten villiruokaosaamista Uudellamaalla tuotteistamalla kysytyimpien villiyrttien koulutukset hyödyntäen lähi- ja verkko-opetusta
 3. Kasvattaa tietoisuutta villiruoasta Uudellamaalla, jotta villiruuan markkinat kasvavat
 4. Kehittää villiyrttiliiketoimintaa Uudellamaalla
 5. Löytää uutta liiketoimintaa villiyrttien käytössä tarjoamalla uusia ansaintamahdollisuuksia erityisesti nuorille ja maatiloille Uudellamaalla
 6. Löytää toimivimmat tavat villiyrttien jakeluun Uudellamaalla
 7. Selvittää ja tehdä näkyväksi villiruoan keruuseen liittyvät lupaprosessit

Hankkeen tulokset:

 1. 4H koordinoi yhteistyössä kumppaneittensa kanssa villiruokaverkostoa Uudellamaalla.
 2. Nuorten villiyrttiosaaminen on kasvanut Uudellamaalla 4H:n tarjoaman koulutuksen avulla, jossa 10 käytetyimmän villiyrtin ympärille on luotu villiyrtin tunnistuksen, kestävän keruun ja jalostuksen sisältävä koulutuspaketti (sisältää maasto- ja verkkokoulutusta sekä laadukasta kaikkien hyödynnettävissä olevaa verkkomateriaalia, kuten reseptiikkaa).
 3. Tietoisuus villiyrttien käytöstä on kasvanut Uudellamaalla, joka on lisännyt villiyrttien kysyntää.
 4. Uudellamaalla toimiville yrityksille on tarjolla tarpeiden mukaan käsiteltyä tai jalostettuja villiyrttejä, mikä mahdollistaa uusien tuotteiden ja uuden liiketoiminnan kehityksen. Villiyrtit mahdollistavat tuotteiden jalostusarvon nousun ja erottumisen niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin markkinoilla.
 5. 20-30 nuorta on perustanut 4H-yrityksen villiyrttien keruuseen/jalostukseen/välitykseen liittyen ja 5-10 kpl maatiloja saa lisäansioita villiyrttien keruusta/jalostuksesta/välityksestä
 6. Villiyrttien jakeluun on löydetty toimivimmat tavat
 7. 4H on tehnyt näkyväksi lupaprosessin villiyrttien poimimiseen yhteistyössä Uudenmaan metsänomistajien ja metsänomistajien etujärjestöjen kanssa.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Suomen 4H-liitto ry ja osatoteuttajana Laurea-ammattikorkeakoulu. Laurean osatoteutukseen sisältyy projektinhallintaa, projektiviestintää ja raportointia.  Laurea vastaa kysyntä- ja 4H-liitto tarjontapuolen aktivoinnista ja osallistamisesta kehittämisyhteistyöhön. 4H-liiton vastuulla on villiruokaverkoston koordinointi, villiyrttikoulutuksen rakentaminen ja toteuttaminen sekä villiyrttien jakelun ja liiketoiminnan pilotointi.

Laurean työpaketissa järjestetään valmennusta ravintola-alan toimijoille villiyrttien käytöstä ruoanvalmistuksessa ja juomasekoituksissa, viestitään luonnontuotteisiin perustuvista konsepteista sektorin toimijoille, tehdään yhteistyötä olemassa olevien, ruokaan liittyvien kilpailujen ja tapahtumien kanssa luonnontuotteiden käytön edistämiseksi.

4H-liiton esiselvityksen pohjalta Laurea tukee arvoverkkoyhteistyön rakentumista ja kehittymistä Uudellamaalla aktivoimalla verkostoyhteistyötä, kokeilemalla erilaisia toimintamalleja ja viestimällä kokemuksista ja tuloksista seminaarissa ja eri kanavien kautta.

Yhteyshenkilö: