Siirry sisältöön

RETU - Resilienssi ja tulevaisuususko

Resilienssi ja tulevaisuususko -hankkeen tarkoituksena on kehittää ammatillisten oppilaitosten toimintamalleja uuden lainsäädännön mukanaan tuomassa tilanteessa. Hankkeessa kehitetään ja otetaan käyttöön digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline, joka auttaa tunnistamaan opiskelijoiden opintoja haittaavia tekijöitä varhaisessa vaiheessa. Hankkeen suurempi tavoite on, että opiskelijoiden opinnot etenevät, keskeyttäminen vähenee ja siirtyminen jatko-opintoihin ja työelämään sujuu mahdollisimman jouhevasti.

  • Toteutusaika:1.10.2018 - 31.12.2020
  • Rahoittaja:ESR 2014-2020
  • Tutkimusalue:Kestävä ja monipuolinen sosiaali- ja terveysala
  • Projektityyppi:Kansallinen TKI

Hankkeessa keskitytään tunnistamaan, mitkä tekijät haittaavat opiskelijoiden opiskelukykyä ja motivaatiota suunnitella jatko-opintojaan ja työuraansa. Lisäksi tarkoituksena on auttaa opettajia ja ohjaajia sekä opiskeluhuollon henkilöstöä puuttumaan ajoissa opintojen etenemistä hidastaviin elementteihin. Psyykkiseen tai sosiaaliseen toimintakykyyn tai toimijuuteen liittyvät ongelmat jäävät helposti piiloon, ellei opettajalla tai ohjaajalla ole keinoja tunnistaa niitä.

TOTEEMI-hankkeen tutkimuksessa (http://www.amktoteemi.fi/) kehitettiin kyselylomake, jonka avulla kartoitettiin opiskelijoiden hyvinvointia ja tulevaisuususkoa sekä toimijuutta, urasuunnittelu- ja työllistymistaitoja. Resilienssi ja tulevaisuususko -hankkeessa (RETU) rakennetaan digitaalinen palvelutarpeen arviointiväline, jossa hyödynnetään TOTEEMI-hankkeessa käytettyjä kysymyksiä.

Digitaalisen palvelutarpeen arviointivälineen avulla opiskelijoiden tilannetta voidaan tarkastella kokonaisvaltaisesti. Se antaa tuloksena analyysin, joka kuvaa opiskelijan tilannetta opiskelukyvyn, toimijuuden ja toimintakyvyn sekä urasuunnittelu- ja työllistymistaitojen suhteen.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisten oppilaitosten toimintaa sekä opetus-, ohjaus- ja muun henkilöstön valmiuksia ja osaamista siten, että varhaisen tunnistamisen ja puuttumisen keinoin varmistetaan, että opiskelija saa oikea-aikaista ja kohdennettua tukea. Resilienssi ja tulevaisuususko -hankkeen tarkoituksena on kehittää ammatillisten oppilaitosten toimintamalleja. Tavoitteeseen haetaan ratkaisua vahvistamalla oppilaitosten
henkilöstön ja yhteistyötahojen osaamista ja yhteistyön muotoja.

Lopullinen tavoite on, että opiskelijoiden opinnot etenevät, keskeyttäminen vähenee ja siirtyminen jatko-opintoihin ja työelämään sujuu mahdollisimman jouhevasti.

 

Tutustu hankkeen verkkosivuille

Yhteyshenkilö: